שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • גזל ונזיקין

שימוש בפיקדון

undefined

הרב חיים שריבר

י"ב תמוז תשע"ה
שאלה
ב"ה , בהמשך לשאלה לגבי "עירב פירותיו.." ב"מ מ’ ע"א : מס’ שאלות : א. והרי השתמש בהן - גזל , וחייב כשעת הגזילה בלי פחת , למה מחסיר מהן כשמחזיר ? ב. והרי בדין "בשתי כריכות" כשעירבם - פשע , ומדוע כשעירב פיקדון עם פירותיו שלו - אין פשיעה , מה ההבדל ? ג. בפיקדון (בניגוד להלוואה) , המפקיד רוצה את החפץ שהפקיד - ולא את ערכו , וכשעירב עם פירותיו - לא יקבל המפקיד את שלו , לדברי הרב , אין כאן פשיעה , אם - כן , מה ההגדרה של מעשה כזה ? מחילה ותודה מראש , "תורה היא וכו’..."
תשובה
שלום נפרט מעט יותר את פרטי הדין: שומר שמקבל פירות לשמור אסור לו לערב את פירות המפקיד עם פרותיו מחמת הכלל שנאמר בגמרא (דף לח/א) "רוצה אדם בקב שלו יותר מתשעה קבים של חבירו" אך אין כאן איסור של גזל וכדו'. ניתן להסביר את המקרה בגמרא שבו השומר ערב את פירות המפקיד עם פרותיו בשני אופנים: א. מדובר שהמפקיד נתן לשומר רשות לערב את הפירות שלו עם פירותיו של השומר ב. השומר ערב את הפירות שלא ברשות (שתי האפשרויות מובאות במאירי). בכל אופן לא מדובר בפשיעה של השומר שהרי אין הוא מחויב לייחד לפירות מקום מיוחד ומדובר שידע כמה פירות ניתנו לו לשמירה אלא שכעת שחל חיסרון יש לחשב משל מי נחסר וכמה נחסר. אם השומר לא מדד את הפירות של המפקיד ולא ידע כמה הופקד בידו ובכל זאת ערב עם פרותיו הוא אכן פשע (רמב"ם שאלה ופקדון פרק ה' הלכה ו', שו"ע סי' רצ"ב סע' י"ד). כמו כן מציינים האחרונים שדוקא אם ערב בפירות השווים בטיבם לפירות המפקיד, אחרת חייב אף באונסים כדין פושע. (נתיבות סי' רצ"ב ס"ק ט"ו). כיון שלא מדובר כאן באיסור גזל - אין חיוב לשלם כשעת הגזילה אלא יש להוציא חסרונות בלבד כדברי המשנה. כפי שהעמידה הגמרא המשנה מדברת במקרה שהשומר הסתפק מהפירות ואינו יודע כמה אכל ובאופן זה פסקה הגמרא שיש לתת למפקיד כפי החסרון המצוי. במקרה של שתי כריכות מדובר ששני אנשים שונים נתנו לשומר שקית עם כסף כדי שישמור להם על כספם - כל אחד נתן את כספו בשקית נפרדת. בשעה שהשומר עירב את שני הסכומים שבשתי השקיות הוא פשע, שכן חובה עליו לציין של מי כל כיס וכמה כל אחד נתן לו לשמור כדי שבבוא הזמן יוכל להשיב לו את כספו, משלא עשה כך פשע. יום טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il