שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • שאלות כלליות

מים ממיחם שכיבו בשבת

undefined

כולל הלכה בית אל

י"ד תמוז תשע"ה
שאלה
שלום כבוד הרב ! לפני כמה זמן נתקלתי במקרה בו שכחו להעביר את המיחם ממצב רתיחה למצב שבת . (מצב רתיחה פירושו שכפתור הרתיחה וגם כפתור מצב שבת פועלים שניהם ועל מנת להעביר למצב שבת יש צורך לכבות את כפתור הרתיחה כך שרק כפתור מצב שבת ישאר דולק). מישהו ששם לב לכך , לא חיכה הרבה וכיבה את כפתור הרתיחה בשבת. כי חשש שהמכשיר יתקלקל . האם יש לאסור בשימוש את המים שהיו במיחם או שבמקרה זה אין המים נאסרים מדין מעשה שבת . אודה לרב אם יוכל לציין מקורות .
תשובה
שלום! מותר להשתמש במים כי אין הנאה ישירה ממעשה חילול שבת. מקורות: אם אין הנאה ממעשה חילול שבת מותר להשתמש בחפץ: ה"שמירת שבת כהלכתה" (פרק י סעיף טז) כותב בשם הגרש"ז אויערבאך שאם פתחו דלת של מקרר והאור נדלק המאכלים שבו לא נאסרו באכילה כי הוא לא עשה בהם מעשה. וגם כאן לא נעשה שום מעשה במים. ועיין שם בהערה מז שהאריך בדין זה. ויש מקורות יותר קדומים שמקילים עוד יותר: כמה אחרונים (המור וקציעה, מאמר מרדכי ועוד, בסימן תקב סעיף א) כתבו שמי שהדליק אש באיסור ביום טוב ובישל בה (ההדלקה אסורה והבישול מותר) מותר לו ליהנות מהמאכל, כי רק ליהנות ישירות מהאש (כגון להתחמם בה) אסור, אך כאן הוא נהנה מהאוכל שהתבשל על האש, ואין פה הנאה ישירה מהמעשה האסור. וכל שכן שבמקרה שציינת יהיה מותר להשתמש במים כי אין הנאה כלל ממעשה השבת. (וע"ע בט"ז תקב א). אמנם יש מקום לאסור כי אם לא היו מכבים את כפתור הרתיחה המים היו מתאדים ונגמרים (ובמיחמים שיש תרמוסטט המיחם היה נכבה והמים היו מתקררים), ונמצא שיש הנאה ממעשה השבת. אבל אעפ"כ מותר. כי כל מה שאסור ליהנות ממלאכת שבת זה רק במקרה שהמלאכה השביחה את החפץ, אבל אם המלאכה רק מנעה הפסד ושמרה על המצב הקיים אין איסור מעשה שבת, ופה המלאכה רק שמרה על המצב הקיים (כך כתב בארחות שבת פרק כה סעיף כו, ומקורו מהמגן אברהם שכותב שהמטמין בשבת בדבר שלא מוסיף הבל, האוכל מותר בדיעבד למרות שהטמין באיסור, כי המאכל רק עומד בחמימותו). יש עוד סיבה נוספת להתיר, כי נחלקו הפוסקים על דלת שנפתחה בשבת באיסור, לפי הגרש"ז אויערבך אסור להיכנס דרכה לבית, ולפי הרב אלישיב מותר בגלל שהמלאכה רק סילקה מפריע ולא יצרה דבר חדש. ולפי הרב אלישיב גם במקרה שלנו יהיה מותר כי המלאכה לא יצרה דבר חדש. ואם המכבה פעל בשוגג יש עוד סיבה להתיר, כי החיי אדם פוסק (ובעקבותיו הביאור הלכה בסימן שיח סעיף א) שאם המעשה שבת לא שינה דבר מהותי בחפץ (לדוג': בישול זה שינוי מהותי, והוצאה לרשות הרבים זה לא שינוי) והמלאכה היא איסור דרבנן מותר ליהנות מהמעשה שבת. ופה כיבוי הכפתור הוא ודאי דרבנן ולכן בשוגג יהיה מותר.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il