שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • ריבית, השקעות ובנקים

תשלום חודשי לאדם שלווה בשבילי

undefined

הרב יהודה אודסר

כ"ז תמוז תשע"ה
שאלה
שלום הרב. אדם לקח הלוואה בשבילי דרך חשבון הבנק שלו. אני מעוניין לשלם לו כל חודש אבל האם אני יכול לשלם לו את הסכום המדויק שהוא משלם לבנק? כי הרי הסכום הוא קרן+ריבית? מילא העובדה שהוא משלם לבנק ניתן לסמוך על היתר עסקא אבל כשאני משלם לו על מה אני יכול לסמוך? תודה
תשובה
נראה להלכה שניתן לסמוך על ההיתר עסקא שנעשה בין הבנק ללוה הראשון, ויחזיר הלוה השני לראשון קרן+ריבית. ונבאר: הט"ז ביורה דעה סימן ק"ע סק' ג' לימד דין בענין שותפים, שאחד מהם לוה לצורך השותפות בריבית על פי היתר עסקא, הט"ז חידש שאם העביר הלוה את ההלואה לשותפות מותר לו לקבל גם את הריבית מן השותפות, שתהיה על פי ההיתר עסקא שנעשה בין הלוה הראשון למלוה. הסיבה לכך היא אומד הדעת שאינו רוצה להפסיד ובאותו אופן שלוה מן הראשון, על דעת כך גם הלוה לשני. ובספר עצי לבונה (יורה דעה ק"ע שם.) הבין מדברי הט"ז שהדין הזה יחול גם בשני אנשים שאינם שותפים שאחד לוה בשביל השני ובשליחותו, שאף שנעשה היתר עסקא בין המלוה ללוה הראשון ותו לא, הרי שההלואה שנעשית בין הלוה הראשון ללוה השני נעשית על דעת אותו היתר עסקא ואין צורך לעשות היתר עסקא נוסף. כל זה בתנאי ששניהם ידעו מאיסור ריבית ובנוסף ידעו שהם מסתמכים על היתר עסקא. כן פסק גם בשו"ת מהרש"ם חלק ז סימן סג. מדברים אלו למדו האחרונים שגם הלוקח הלוואה מן הבנק לשם חבר, אף שהבנק אינו יודע מכוונות הלוה ואינו מכיר את המשלח (זה שבקש שחברו ייקח בשבילו הלוואה מן הבנק) מכל מקום, יכולים הצדדים להסתמך על ההיתר עסקא שנעשה בין הבנק ללוה הראשון. ויחזיר הלוה השני לראשון את הסכום+ריבית. כן פסק גם בספר "תורת ריבית" פרק י"ז הלכה יד ובספר "ברית יהודה" פרק ו הלכה כא הביא דעות אלו והסתפק להלכה למעשה (מכיוון שיש מהאחרונים שהבינו את דברי הט"ז הנ"ל דווקא בשותפין ולא בשליח שלוה בשביל חבירו). ונראה שמי שרוצה לסמוך על הפוסקים שהבאנו יש לו אילנות גדולים להיתלות בהם.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il