שאל את הרב

  • הלכה
  • ברכה אחרונה

ברכה אחרונה על מאכלים מעורבים

undefined

הרב בניהו שרגא

כ"ז תמוז תשע"ה
שאלה
שלום לרב המשיב, ידוע שהברכה על בוטנים אמריקאיים היא ברכת מזונות. ואם אדם אוכל יותר מכזית ממאכל זה (בהנחה שהציפוי עליו מברכים מזונות,לא מגיע לכדי שיעור כזית אבל כמו הבוטנים כן) אזי נברך ברכה אחרונה-"נפשות". אם נשליך מקרה זה על וופלים (לדוגמא כמו הוופלים המצופים הארוזים כל אחד ביחידה) שברכתם מזונות אבל העיסה רובה לאו דווקא מקמח אז מה נברך על וופילם אלו כברכה אחרונה? האם לא נברך כלל עליהם ברכה אחרונה? או שמא נברך "נפשות" (מאחר ורוב המרכיבים הם סוכר, ביצים, שוקולד וכו' כדוגמת הבוטנים האמריקאיים)? כמובן בהנחה שאכלו את הכמות הראויה בזמן הראוי. נשמח לשמוע את דעת ההלכה לספרדים. תודה וישר כוח!
תשובה
שלום וברכה האוכל כזית מהרקיק עצמו [העשוי מדגן] -מברך לבסוף 'על המחיה' ['וזאת הברכה' /הלכה ברורה]. לא אכל כזית מהרקיק עצמו [לכן אין ברכת 'על המחיה'] אך אכל כזית מהמילוי-יברך 'בורא נפשות' [אור לציון]. לא אכל כזית מהרקיק לחוד ולא כזית מהמילוי לחוד. בסך הכללי אכל כזית- נחלקו הפוסקים אם לברך ע''כ בורא נפשות [כנסת הגדולה, בא''ח , הגר''מ אליהו, וזאת הברכה] או שאין צירוף ולכן לא יברך ברכה אחרונה כלל. [יבי''א. ציין עוד פוסקים כמותו]. כמובן וכפי שהדגשת, כשכתבנו לברך ברכה אחרונה מדובר כשאכל שיעור כזית תוך כדי אכילת פרס. מקורות והרחבות מג''א רי,א ע''פ הכנסת הגדולה פסק שהאוכל חצי כזית משבעת המינים וחצי כזית ממין אחר-יברך בורא נפשות. אמנם הרבה אחרונים חולקים ע''כ [עיין ביבי''א ח''א או''ח סימן יב] וסוברים שאין ברכת בורא נפשות קשורה למעין שלוש ולכן לא יברך כלל. האור לציון [ח''ב פ''יד ,כג] פסק לגבי עוגיות ממולאות בבוטנים (ובהערה משווה זאת לוופלים. גם ב'וזאת הברכה' עמ' 47 ,יב ישנה השוואה בין וופלים לבין עוגה ממולאת בגבינה) שאם לא אכל כזית מהחלק של המזונות [ולכן לא מברך מעין שלוש]-יוכל לברך בסוף 'בורא נפשות' באחד מהמקרים הבאים: 1. אכל כזית מהמילוי שברכתו בורא נפשות. 2. לא אכל כזית מהמילוי ולא אכל כזית מהמזונות אך אכל בסך הכללי כשיעור כזית ומחלק של המזונות אכל פחות מ18 גרם-יברך בורא נפשות. אך אם אכל מחלק של המזונות 18 גרם ומעלה [וכפי שאמרנו לא אכל כזית מהמילוי] , הוא בספק חיוב מעין שלוש כך שלא ייפטר מחיוב זה בברכת 'בורא נפשות' ולפיכך לא יברך כלל ברכה אחרונה. הבן איש חי [פרשת מסעי ה] כתב שכל האוכלים מצטרפים לכזית לעניין לברך 'בורא נפשות' ולכן אם אכל חצי כזית מחמשת המינים וחצי כזית מפירות-מצטרפים לברך עליהם 'בורא נפשות'. וכן נפסק ב'וזאת הברכה' 45,ג ע''פ הכנסת הגדולה שכתבנו בהתחלה. בהערה שם כתב שהסכים לכך הגר''מ אליהו ע''פ הבא''ח שמצטרפים לכזית כדי לברך 'בורא נפשות'. אמנם הגרע''י ביבי''א [ח''א או''ח סימן יב, ח''ט או''ח קח אות צט] חלק על האפשרות השניה של האור לציון ופסק שכשיש כזית רק בצירוף המילוי, אין לברך ברכה אחרונה כלל שכן אין ברכת בורא נפשות פוטרת מחיוב 'על המחיה' ולכן אינם מצטרפים, ויש לחוש לכך לפחות מדין ספק ברכות להקל. האור לציון שפסק שמצטרפים כדי לברך 'בורא נפשות' הוא לשיטתו שפסק כמג''א וכנה''ג. גם בהלכה ברורה [רח,לג] פסק כדעת אביו שכשיש כזית רק ע''י צירוף הכל, אין כלל ברכה אחרונה. אמנם אם אכל כזית רק מהמילוי ולא אכל כזית מהדגן-יברך בורא נפשות. אם אכל כשיעור כזית מחלק המזונות בתוך אכילת פרס, אז וודאי מברך מעין שלוש .עיין ב'וזאת הברכה' [עמ' 47, יב]. כדאי לדעת שהרב מאיר מאזוז במקור נאמן סימן דש סובר שיש לברך שהכל ובורא נפשות על וופלים כי הדגן שם מופיע בשכבה דקה שאין בה טעם ומטרתה רק לעטוף את שבפנים. וכמותו פסק בברכת ה' [ח''ב פ''ב סעיף לה] שיש לברך שהכל ובורא נפשות כי העיקר הוא הקרם. אמנם הוסיף שאם אכל כזית מהרקיק, יש לו לברך על המחיה בסוף. אשריך על הקפדתך בהודאה לה' באופן ובניסוח המדוייק לכל מקרה. שתזכה אתה וכל עמ''י להודות לה' בשמחה על שפע גשמי ורוחני. חיים טובים.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il