שאל את הרב

  • הלכה
  • פת, חלב, יין ובישולי גויים

לשתות חלב נוכרי

undefined

הרב בנימין במברגר

כ"ה תמוז תשע"ה
שאלה
האם מותר לשתות חלב נוכרי נוזלי בחו"ל?
תשובה
חכמינו אסרו לשתות חלב שחלבו גוי שמא עירב בו חלב מבהמה טמאה האסור בשתיה מהתורה אלא אם כן נוכח ישראל בשעת החליבה. כל זה אפילו אין בעדרו של הגוי אף בהמה טמאה, שחכמים אסרו בכל מקרה. (שולחן ערוך יורה דעה סימן קטו סעיף א) חלב המשווק על ידי מחלבות של גויים העומדים תחת פיקוח ממשלתי האוסר באיום קנסות וכדומה על מכירת חלב פרה המכיל דברים נוספים מתיר הרב משה פיינשטיין לשתות חלב זה אולם הוא מוסיף שיש מקום להחמיר. (אגרות משה יורה דעה חלק א תשובות מו ומז) היוצא מכל זה שהעדיפות הראשונה לשתות חלב ישראל או חלב שישראל ראה שנחלב והוא כשר, ואם אדם נמצא במקום שאין חלב כזה מותר לשתות חלב הנמצא תחת פיקוח ממשלתי. ולבן תורה יש להחמיר על עצמו. כל הדין הזה הוא רק לגבי חלב אבל על גבינות ודברים דומים העוברים תהליך עיבוד צריך לדון כל מקרה לגופו.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il