שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • שאלות פרטיות בסוגיות שונות

הצלת ממון משריפה בשבת

undefined

כולל הלכה בית אל

כ"ז תמוז תשע"ה
שאלה
איך אפשר לומר שאסור להציל את ממונו בעת שריפה בשבת הרי מה שאסור הוא שמא יכבה והרי הכיבוי הינו מלאכה שאין צריך לגופה שלרוה’’פ אין זה אלא דרבנן וקיי’’ל דאין גוזרין גזירה לגזירה ולמה זה אסור?? תודה רבה
תשובה
בס"ד השאלה היא יותר גדולה, חכמים התירו לפעמים איסור דרבנן במקרה של הפסד גדול (עיין או"ח סימן של"ד, ב - איסור מוקצה לשם הצלת ממון. ועוד בסימן ש"א סעיף ל"ג הוצאת חפצים יקרים לרה"ר ע"י שינוי), ולמה כאן לא התירו משצל"ג שלרוב הפוסקים הוא איסור חכמים? והתשובה, מלאכה שאינה צריכה לגופה חמורה מאיסורי דרבנן אחרים משום שדומה מאוד לאיסור תורה. שהרי אם יעשה את אותה הפעולה רק לצורך גופה, עובר על איסור תורה ויש צד באותה פעולה שבה יהיה חייב לכל השיטות (פניני הלכה ע"פ חיי אדם מ"ו א'). בברכה, הרב שלמה בורנשטין
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il