שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • טיפול בתינוק

אוהל משמיכות בשבת

undefined

כולל הלכה בית אל

כ"ח תמוז תשע"ה
שאלה
שלום רב ושלום לרב ראיתי בילקו"י שכתב שאסור לעשות אוהל משמיכות בשבת כדי להשתמש בחלל שמתחת לשמיכות גם במקום שיש בו תקרה... אם שמים שמיכה מעל העריסה של התינוק כדי שיהיה לו חשוך שם... האם גם זה אסור?? תודה
תשובה
בס"ד מסופר בגמרא (עירובין ק"ב.)על רב הונא שהיו לו איילים, והאיילים היו צריכים צל ביום ואוויר בלילה. כלומר, רב הונא רצה שלא תהיה עליהם סככה במשך הלילה כדי שיכנס אוויר, וביום לסוכך עליהם מפני השמש. אמר לו רב שיפרוס מבעוד יום טפח וישאיר כך למשך הלילה כדי שיכנס אוויר. ואח"כ ביום שבת, יוכל למשוך את הסככה על כל המבנה ולהצל על האיילים. מה שניתן ללמוד מגמרא זו, זה שאסור לסוכך אפילו באוהל ארעי אם הכוונה להגן מפני משהו. זה יכול להיות מפני השמש, מפני הגשם, וגם מפני האור, שבנין ארעי אסור משבת (מדרבנן). אבל מותר להוסיף על אוהל ארעי, ולכן אם פרס מבעוד יום טפח, שנחשב כבר לאוהל, מותר להוסיף על האוהל ולפרוס את כל היריעה. אותו הדין לגבי מקרה זה, אסור לפרוס מתחילה על העריסה, אבל אם תפרוס טפח מע"ש, תוכל להמשיך את הכיסוי על כל העריסה. עוד היתר מובא בשו"ע (שט"ו, סעיף י', וכן הובא בשש"כ פרק כ"ד), שאם הכיסוי מגולגל בצד העריסה ומחובר לו חוט כדי לפותחו ולסוגרו, מותר לסוכך איתו בשבת אע"פ שלא פרס ממנו טפח. הסיבה להיתר היא, שע"י החוט נחשב כאילו כבר פרס טפח מבעוד יום. מסקנה: אסור לפרוס בשבת כיסוי על עריסת תינוק, אא"כ יעשו כמו שכתבתי למעלה. בברכה, הרב שלמה בורנשטין
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il