שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • עובד ומעביד

עבודה באיסוף תרומות

undefined

כולל דיינות בית אל

י"ז אב תשע"ה
שאלה
אדם שהציעו לו לעבוד בתרומות. מה לגבי האחוזים שהעובדים או העמותה לוקחת לעצמה ? יש בזה גזל? גניבת דעת? יש הגבלה של אחוזים? ואם הוא לא יודע..
תשובה
שלום וברכה. נראה שאם העמותה לוקחת לעצמה אחוזים לא נמוכים (למעלה מ16%) ולא מודיעה במפורש לתורמים שהיא לוקחת - יש בכך גזל. מקורות: במסכת פסחים בדף ד ע"ב מובא כלל שנוח לו לאדם לשלם ממון בשביל קיום מצווה. ממילא, גם בנידון דידן נוח לתורמים לשלם ממון לעמותה בשביל מצוות צדקה. אך כלל זה נכון דווקא כשמדובר בהפסד מועט בשביל המצווה (תוס' יום טוב שקלים ג, א. מחצית השקל או"ח תלז). ממילא, למרות שעקרונית עובדי העמותה צריכים להתפרנס וזהו לצורך הצדקה, עדיין מכיוון שהתורם אינו מודע שאחוזים כל כך גבוהים מתרומתו אינם לצורך שלשמה הוא תרם, הוי מקח טעות. איננו יודעים מהו השיעור המדויק להפסד מועט, אך ודאי שאינו יותר על שישית (16%) שזהו שיעור אונאה במקח. בברכה, הרב ברוך פז
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il