שאל את הרב

  • הלכה
  • הנהגה בהם ועוד

הנקיון בבית הכסא - הבדלי עדות?

undefined

הרב עזריה אריאל

י"ד אב תשע"ה
שאלה
בהמשך לתשובתך על הקינוח בבית הכסא - האם כל זה נוגע גם לספרדים?
תשובה
לשואל, שלום! לא ברור לי מה הרקע לשאלה. באופן כללי כל פסק של רב אשכנזי נאמר גם לספרדים ולהיפך, אלא אם כן הוא נובע מסעיף שיש מחלוקת בין השולחן ערוך לרמ"א או כאשר ידוע שיש הבדל ברור במנהגי העדות. בנדון שלנו אין מחלוקת בשולחן ערוך ואין הבדל ברור במנהגי העדות. אמנם כפי הנראה היה הבדל בעניין זה בין ארצות הנצרות לארצות האיסלם לפני כמאה-מאתיים שנה: הבן איש חי (ויצא, שנה ראשונה, יא) מציין ש"מנהג ערי אדום" [=אירופה] לקנח בנייר בלבד, ולדעתו אין זה נקי מספיק, וכן כתב ב'שלמי ציבור' (סלוניקי, תקנ"ה, דף יט ע"א) ש"מנהג ספרדים לרחוץ במים". אך כפי הנראה אין זה הבדל מנהגים, במובן ההלכתי של המושג, אלא הבדל בהרגלי הניקיון, גם בין אומות העולם, כתוצאה משינוי תנאי החיים באירופה (ראה בשו"ת שמש ומגן ח"א סי' ד, בתחילתו, ש"בני הדור החדש המציאו לקנח בניירות המיוחדים לזה"). אין זו סיבה להפוך זאת לעוד הבדל בין עדות ישראל כיום. כללית, קשה לדבר על "מנהג" בדבר הנעשה בפרטיות בחדרי חדרים (בפרט לפי הסברה שכל העניין של החזקה במנהג הוא כדי למנוע מחלוקת, ואכמ"ל). עיין גם בילקוט יוסף הל' שבת ח"ב (סי' שז הערה נב, עמ' רעו-רעז), ילקוט יוסף 'דיני השכמת הבוקר' עמ' רפד, 'הלכה ברורה' (סי' ג סי"ד, ח"א עמ' מח) ושו"ת ברכת יהודה (ח"ב או"ח סי' א), שהביאו את המקורות לכאן ולכאן והסיקו כאמור שהקינוח במים אינו חובה ממש אלא שראוי לעשות כן (יש הבדלי ניסוח ביניהם לגבי חשיבות העניין לכתחילה, עי"ש).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il