שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • הסוכה והסכך

קורת בטון עבה מעל סוכה

undefined

מכון התורה והארץ

כ אב תשע"ה
שאלה
שלום רב, יש לי מרפסת באורך 6 מטר (רוחב 2.8), כאשר מתוכם רק 1.8 המטרים שבקצה פתוחים לשמיים (מעל השאר יש מרפסות של קומות גבוהות יותר). מעל החלק הנפתוח לשמיים עוברת קורת בטון ברוחב 40 ס"מ "המפצלת" את הסוכה לשלושה מקטעים למעשה: 0.8 מ’ פתוח לשמיים, 0.4 מ’ מתחת לקורה ו-0.6 מ’ נוספים פתוחים לשמיים. השאלה שלי היא האם סוכה שתבנה על כל ה1.8 מ’ תהיה כשרה, או שאין לשבת ולאכול מתחת ל40 ס"מ של הקורה, או שהקורה פוסלת את כל הסוכה? יש לציין שהקורה נמצאת בגובה 6 מ’ מעל רצפת המרפסת. לתשובתך אודה.
תשובה
בס"ד שלום וברכת ד' כתבתי תשובה בנושא, וזה תמצית הדברים. כמו כן אשלח לך אי"ה את הדברים המפורטים במייל. העולה מתוך הדברים הללו בנידון דידן. מקירות הבית יש 1 מטר שהוא דופן עקומה (מעליו גג), לאחר מכן 80 ס"מ של סוכה א' שהיא כשרה, ולאחר מכן 40 ס"מ קורה פסולה. לאחר מכן סוכה ב שהיא 60 ס"מ. העולה שסוף הקורה הוא 220 מהקיר של הבנין. ידוע שנחלקו האחרונים בגודל הטפח ולאחר מכן בגודל האמה. לדעת הגר"ח נאה זצ"ל אנו פוסקים שטפח 8 ס"מ ואמה היא 48 ס"מ ואילו לחזו"א הטפח 9.6 ס"מ והאמה היא 57.6 ס"מ. לפי החזו"א ד' אמות מהקיר יסתיימו לאחר 230.6 ס"מ מהקיר ואילו לפי הגר"ח נאה ד' אמות יסתימו לאחר 192 ס"מ, ומכיוון שלדעת הגר"ח נאה אין ד' אמות עד סוף הקורה, א"כ אי אפשר להחשיבה כדופן עקומה וממילא רק סוכה א' תהיה כשרה וסוכה ב' לא תוכל להיות כשרה. על כן כדאי לעשות דופן בתחילת סוכה א' בסוף התקרה שמעל הסוכה. לאחר מכן תהיה סוכה א שהיא כשרה, ולאחר מכן הקורה, אבל כיוון שהיא סמוכה בתוך ד' אמות לדופן שנבנתה, א"כ היא מוגדרת כדופן עקומה ואז אפשר להמשיך את סוכה ב' כסוכה כשרה ג"כ, אלא שלא יאכלו תחת הקורה (40 ס"מ) כפי שפסק השו"ע (סי' תרלב סעי' א). אמנם היה מקום לומר לגבי סוכה ב' שאין צורך בדופן עקומה כיוון שיש בה 60 ס"מ ברוחבה, אבל כפי שכתבנו לעיל לדעת החזו"א הסובר שטפח הוא 9.6 ס"מ, א"כ שבעה טפחים לרוחב הסוכה עולים לחשבון 67.2 ס"מ, וא"כ אין כאן שבעה טפחים לדעת החזו"א, על כן כדי לצאת ידי כל השיטות נראה שעדיף לעשות מחיצה בתחילת סוכה א', ולא לשבת תחת הקורה וכל השאר כשר. כמו כן יש לדאוג שלרוחב הסוכה יהיו דפנות מלאות ולא חלקי דפנות. בברכת התורה והארץ יהודה הלוי עמיחי
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il