שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • מוקצה

מוקצה ביום טוב שהוא שבת

undefined

כולל הלכה בית אל

י"ד אב תשע"ה
שאלה
מה הדין שיום שהוא שבת ויום טוב האם יש דין של מוקצה והנולד?
תשובה
בס"ד ביו"ט יש קולות וחומרות בדיני מוקצה. הקולות נובעות מכך שמותר לבשל אוכל נפש, ומימלא מותר לטלטל אוכל קפוא וכלים שמבשלים איתם. ובגלל שיש קולות ביו"ט חששו חכמים שיבואו לזלזל בדיני מוקצה ביו"ט, לכן החמירו בדיני נולד. כמובן שביו"ט שחל בשבת, אין את הקולות כיוון שאסור לבשל אוכל נפש. אבל לגבי החומרות נחלקו הפוסקים. י"א אומרים שהואיל ואין חשש יזלזלו ביום כזה, שהרי אין מקלים בו, אין צורך בחומרות ודיני מוקצה הם ככל שבת (רב פעלים או"ח ח"א סעיף ל'. הגרי"ש אלישיב בהערות על מסכת ביצה דף ב:). ויש אוסרים ככל יו"ט (אור שמח פ"ב בהלכות שבת סעיף ט', גרשז"א שש"כ פרק כ"א הערה כ"ב). להלכה נראה לענ"ד שאפשר להקל, ולכן אין הבדל בדיני מוקצה בין שבת רגילה לשבת שחל בה יו"ט. בברכה, הרב שלמה בורנשטין
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il