שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • הלכות בישול כלליות

תבשיל שלא התבשל כל צורכו בתנור בשבת

undefined

הרב חיים שריבר

כ"ד אב תשע"ה
שאלה
בס"ד בפניני הלכה שבת מובאים 2 התרים לאפשר הנחת תבשיל על האש לפני שבת שלא הסתיים בישולו. 1.ראוי לאכילה כשיעור מאכל בן דרוסאי. 2.שהאש מכוסה. לגבי תנור הרב כותב: " הרוצה להשהות בערב שבת בתנור חשמלי תבשיל שלא נתבשל כראוי, צריך לעשות דבר שיזכיר לו את השבת, כדי שלא יבוא להגביר את האש. אפשרות אחת, שיניח טס מתכת או נייר כסף עבה כדי להוסיף חציצה בין גופי החימום לקדירה. שהואיל והוא עושה דבר שמחליש את החום המגיע לתבשיל, יזכור את השבת ולא יגביר את חום התנור. אפשרות שנייה, לכסות את הכפתורים שעל ידם מגבירים את חום התנור.[16] אלא שיש בעיה נוספת בתנורים, שאם הם עובדים על תרמוסטט, יש אומרים שאסור לפתוח את דלת התנור מחשש שהפתיחה תפעיל את החימום (להלן יז, ח, 8). כדי שהשימוש בתנור יהיה מותר לדעת כולם, התקינו בתנורים רבים כפתור מיוחד למצב שבת, שמפעיל את התנור על חום נמוך וקבוע, באופן שפתיחת דלת התנור אינה משפיעה על פעולתו." שאלתי היא: אם מתקיים התנאי הראשון בתבשיל כלומר התבשיל כשיעור בישול של מאכל בן דרוסאי האם זה תנאי מספיק? או שבכל מיקרה צריך לכסות את גופי החימום/הכפתורים? ובנוסף במידה ופתחתי את התנור וגם את מכסה התבשיל ובדקתי את התבשיל וגילתי שלא התסיים בישולו עדיין -אסור לי לסגור בין את דלת התנור ובין את מכסה התבשיל שהרי זה כמטיב את האש האסור מהתורה נכון?ולכן בעצם העצה היא שלא אפתח את התנור ואת מכסה התבשיל עד אשר אהיה בטוח שהתבשיל סיים להתבשל וכך לא אכנס למצב הנ"ל. תודה רבה!
תשובה
שלום א. דין התנור הוא כדין כירה שאינה גרופה וקטומה. וכפי שניתן להשהות על כירה שאינה גרופה וקטומה על פי אחד משני ההתרים 1.מאכל שראוי לאכילה כשיעור מאכל בן דרוסאי. 2. אש מכוסה. כך גם מותר להשהות בתנור. הווי אומר מותר להשהות בתוך התנור מאכלים שהגיעו לשיעור מאכל בן דורסאי (לדעה אחת חצי בישול, לדעה שניה שליש בישול). חשוב לציין שאף שדעת רוב הפוסקים היא להקל בזה כפי שכתבנו, מכל מקום לכתחילה ראוי לחוש לדעת המחמירים ולהשהות רק תבשיל שנתבשל כל צורכו וכל תוספת בישול תפגום את טעמו (בלשון חז"ל: מצטמק ורע לו). ב. במידה ופתחו את התנור או הרימו את המכסה של הסיר וראו שעדיין לא נגמר בישלו של התבשיל - אסור לסגור את דלת התנור או את מכסה הסיר. העצה הבטוחה ביותר היא לדאוג שכל המאכלים יהיו מבושלים לגמרי לפני כניסת השבת. אם מהרו ולא בדקו זאת יש להקפיד ולא לפתוח את התנור או את מכסה הסיר עד שבטוחים שנגמר בישולו של המאכל. יום טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il