שאל את הרב

  • הלכה
  • שאלות כלליות

עמידה או ישיבה ב"לכה דודי"

undefined

הרב עזריה אריאל

כ"ה אב תשע"ה
שאלה
שלום וברכה לכבוד הרב, בתפילת ’קבלת שבת’ ישנם שעומדים בעת שירת ’לכה דודי’ וכאלו שיושבים, מה נכון לעשות במצב כזה?
תשובה
לשואל, שלום! ראשית, בהלכות בית הכנסת יש לשאול את רב הקהילה. אני עונה בהנחה שאין רב או שהשאלה נשאלת על דעתו. אמירת הפיוט 'לכה דודי' היא מנהג, וממילא גם הפרטים, האם לעמוד או לשבת, תלויים במנהג. יש בזה מנהגים שונים גם בין האשכנזים וגם בין הספרדים, האם עומדים בכל משך "לכה דודי" או רק ב"בואי בשלום". ההקפדה לעמוד היא לכבוד שבת המלכה, כדברי הגמרא בשבת קיט ע"א: "רבי חנינא מיעטף וקאי אפניא דמעלי שבתא [=מתעטף ועומד לפנות ערב של כניסת השבת], אמר: בואו ונצא לקראת שבת המלכה", ורבים מקפידים על כך רק בבית האחרון, "בואי בשלום", שהוא קבלת שבת מפורשת (לפרטים על המנהגים השונים ומקורותיהם עיין בכתב העת 'בית אהרן וישראל' סו עמ' צז-צח ובספר 'בירורי חיים' ח"ב עמ' קנז-קנח). יתכן גם שחלק מהעומדים בכל "לכה דודי" אינם עושים זאת מכח מנהג הידוע להם, אלא מתוך התלהבות טבעית מן השירה וכבוד השבת. כיצד נכון לעשות בבית כנסת שבו חלק עושים כך וחלק אחרת? אם רוב מכריע נוהג כאחת האפשרויות, ומי שנוהג כאפשרות השנייה בולט בחריגותו, ראוי לאדם הבודד להתאים את עצמו למנהג הרוב. כך אמרו חז"ל ('מסכת דרך ארץ' פ"ד ה"ה): "לא יהא אדם ער בין הישנים, ולא ישן בין הערים, ולא בוכה בין השוחקים, ולא שוחק בין הבוכים, ולא יושב בין העומדים, ולא עומד בין היושבים... כללו של דבר, לא ישנה אדם מדעת הבריות". ברם, אם בכל שיטה יש קבוצה ניכרת אפשר שכל אחד יעשה כרצונו. אין בזה איסור "לא תתגודדו", כפי שכתב בערוך השלחן (או"ח סי' תרנא סכ"ב) על חילוקי המנהגים בנענוע הלולב: " ויראה לי דאם אחד רוצה שלא לנענע ככל הציבור הרשות בידו ואין בזה משום לא תתגודדו, וראיה ממשנה דשם [סוכה פ"ג מ"ט] דאמר רבי עקיבא: צופה הייתי ברבן גמליאל ורבי יהושע, שכל העם היו מנענעין, והם לא נענעו אלא ב'אנא', עיין שם. ואם היה שייך בזה לא תתגודדו לא היו עושין כן, אלא וודאי דכיון שאין זה חוב גמור יכול לעשות כפי הנראה לו".
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il