שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • השנה השמינית

לקנות שתילים שגדלו באיסור

undefined

מכון התורה והארץ

כ"ט אב תשע"ה
שאלה
האם מותר לקנות עכשיו שתילים שגודלו באיסור בשמיטה, ולשתול אותם בשנה הבאה?
תשובה
בס"ד שלום וברכת ד' השאלה היא האם מותר לקנות ממשתלה שתיל שנטעו אותו בשמיטה, ולשתול אותו בגינה לאחר השמיטה. על פי ההלכה, כל שתיל שנשתל באיסור בשביעית צריך עקירה (רמב"ם שביעית פ"א הי"ב). חובת העקירה היא בין אם הנוטע עשה זאת בשוגג או במזיד, כיוון שנחשדו ישראל על השביעית ולכן קנסו חכמים אפילו אם עשו בשוגג. לכן כל שתיל שניטע בשביעית צריך עקירה, ואין ליהנות משתילת שביעית. כשם שקנסו מי שמכין בשביעית קרקע לזריעה בשמינית, כן העושה שתיל בשביעית הרי זה אסור לשתילה גם במוצאי שביעית, וזה קנס מדברי חכמים. אמנם אם למשתלה יש אישור שעשו שם היתר מכירה כדין, או שהשתילה נעשתה בחממה המקורה כדין, אין איסור ואפשר לקנות ולשתול את השתיל בבית. חודש מבורך בברכת התורה והארץ הרב יהודה הלוי עמיחי
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il