שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שנת האבל על הורים

לצטרפות לקדיש באמצע, מההתחלה או לוותר

undefined

הרב בניהו שרגא

כ"ה אלול תשע"ה
שאלה
כבוד הרב, א. אם אני אומר קדיש, ולא הגעתי באמצע אלא התפללתי עם הציבור מההתחלה אלה שמפאת שהם מתפללים יותר מהר ממני, התחילו קדיש לפני שסיימתי עלינו לשבח, מה עליי לעשות? האם להפסיק באמצע ״עלינו״ ולהצטרף לאמירת קדיש, האם לסיים מהר את עלינו לשבח להצטרף למקום שבו הם נמצאים באמצע קדיש? האם לסיים מהר ״עלינו לשבח״ ולהתחיל לומר קדיש בזריזות עד שאני מגיע למקום שבו שהם נמצאים ואז להצטרף אליהם, או לוותר על אמירת קדיש (משמעות הדבר שכאבל - פעמים רבות לא אוכל לומר קדיש)? ב. אם הבנתי נכון, קדיש יתום נאמר על פסוקים וקדיש דרבנן על לימודי אגדה. אם הגעתי לתפילה ובדיוק התחילו באמירת קדיש, האם אוכל לומר קדיש איתם מתחילתו, או שעליי לומר קודם כמה פסוקים/קטע אגדה (״תלמידי חכמים מרבים שלום..״ או ״יהי רצון... שיבנה בית המקדש...״ או ״רצה הקב״ה לזכות את ישראל...״)?
תשובה
שלום וברכה א. יש להפסיק באמצע 'עלינו' ולהתחיל עם כולם באמירת הקדיש. אח''כ אפשר להמשיך את אמירת 'עלינו' מהמשפט שהפסקת. יתרה מזו מצאנו, שאפשר להפסיק אף באמצע פסוקי דזמרה כדי לומר 'קדיש על ישראל' .ניתן גם כן להקל לגבי שאר קדישים שהאבל אומר בתוך השנה [הלכה ברורה נא,כד]. כמו כן, אפשר להפסיק בין הפרקים של ק''ש כדי לומר קדיש. [ילקו''י סימן נא,מ. הלכה ברורה נא,כד ובהערה טו]. ב. כיון שיש מניין, אתה יכול לומר קדיש אף שלא השתתפת בלימוד [משנ''ב נד,ט/ אשי ישראל טו,לו]. מקורות והרחבות ל-ב' אם פחות מעשרה אנשים קראו יחד תהילים, פסוקים או עסקו בתורה. אחר שסיימו, הגיעו עוד אנשים ונוצר מניין-נכון להחמיר לומר עוד פסוקים או את 'רבי חנניא בן עקשיא..' [בהתאמה] ואח''כ יאמרו את הקדיש המתאים [הלכה ברורה נה,יג]. אך אם היה מניין בעת הלימוד , אפשר לומר קדיש אף אם למדו בפועל רק חלק מהמניין וכן יכול לאומרו מי שלא השתתף כלל בלימוד: משנה ברורה סימן נד ס"ק ט '...ואין לומר קדיש אא"כ היו עשרה אנשים בבהכ"נ בשעת אמירת הפסוקים והלימוד וכמו שיתבאר בסימן נ"ה במ"ב סק"ב ואפילו אם רק ב' וג' לומדים אומרים קדיש כשיש שם עשרה ואפילו מי שלא למד יכול ג"כ לומר הקדיש כ מו בפריסת שמע לקמן בסימן ס"ט'. בשורות טובות
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il