שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • ברית

סעודת ברית חלבית

undefined

הרב חיים שרייבר

ט אלול תשע"ה
שאלה
שלום וברכה, רציתי לשאול אם אפשר לקיים ברית בבוקר ויוצא אף יום שישי. האם מותר לעשות סעודת מצווה בסעודה חלבית הנחשבת כיום יותר יוקרתיות וכן בשעות הבוקר אנשים לא נוהגי לאכול בשר וכן ביום שישי לא נוהגים בבשר שכן אוכלים בשר בסעודת שבת. כיוון שראיתי שמצווה בברית לאכול דווקא בשר? ישר כח ותזכו למצוות
תשובה
שלום ניתן לעשות את סעודת הברית חלבית. לכן אם מבחינת בעלי השמחה (סיבה כלכלית - הסעודה החלבית תחסוך להם בהוצאות) או מבחינת המוזמנים (לא נוח להם לאכול בשר בבוקר) יש סיבה להימנע מבשר, עדיין נחשבת הסעודה סעודת מצווה. הרחבה ומקורות סעודה חשובה נעשית בדרך כלל על לחם, כמו בשבת וביום-טוב. הראבי"ה (ח"ג סי' תשנ"א) ציין שאין שמחה בלא לחם ואף התירו לאפות ביו"ט במקרה מסוים לצורך ברית מילה שנעשתה בחול המועד. אף בסעודות שבת, שבה יש מצווה של כבוד ועונג, נפסק: "ואין חיוב לאכול בשר ולשתות יין בשבת, אלא לפי שמן-הסתם יש לרוב בני-אדם עונג באכילת בשר יותר מבשאר מאכלים, ובשתיית יין יותר מבשאר משקים, לכך יש להם להרבות בבשר וביין כפי יכולתם והשגת ידם". (שו"ע הרב סי' רמ"ב סע' ב'). וכן הרב שמואל אליהו (עלון קול צופייך פרשת לך לך משנת התש"ע) כתב שהיתה תקנה בירושלים שעושים סעודת ברית מילה רק בדגים ולא בבשר, כי הבשר היה בזמנם יקר ביותר. וכן בספר בארץ החיים סתהון (על סי' רס"ה סעי' י"ב) כתב ששמע מהרב מהר"ן אזולאי שעשו תקנה והסכמה בצפת שעושים סעודת הברית רק בדגים, כי דגים זול יותר מבשר, עי"ש. ומעיר הרב שמואל אליהו שזו אכן תקנה טובה וראוי לחדשה בזמננו. ובימינו לפעמים עושים את הסעודה חלבית, במיוחד אם עושים אותה בבוקר שאנשים לא רגילים לאכול בבוקר בשר או דגים. ומותר להם, העיקר שיהיה מכובד. אף שמג"א (סי' רמ"ט ס"ק ו') כתב בשם מהר"ש מלובלין שבאכילת מאכלי חלב אין יוצאין ידי מצות שמחת ברית מילה, מכל מקום כיום שהסעודה החלבית מכובדת ועשירה יוצאין בה ידי חובה כמו כן ניתן להביא יין לסעודה, ופשוט שיש בזה שמחה וכבוד לסעודה. יום טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il