שאל את הרב

  • הלכה
  • המניין

חשיבות התפילה במניין

undefined

הרה"ג יעקב אריאל

כ"ב אלול תשס"ב
שאלה
האם יש חשיבות לתפילה במניין?
תשובה
ניתן לקנוס את מי שלא בא להתפלל בציבור ולממן בכך את השלמת המנין. בימינו הדבר לא בר ביצוע אולם יש להשתמש בהלכה זו לפחות כהסברה עד היכן מגעת אחריותו של הציבור לקיומה של מסגרת קבועה של תפילה בציבור. בית כנסת הוא מקדש מעט וביטול התפילה הציבורית בו כמוה כביטול התמיד בבהימ"ק! יש לעורר את הציבור ע"י הסברה באמצעים שונים, שיעורים ושיחות אישית.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il