שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • פירות שביעית

פירות בשמיטה מחנות ללא הכשר

undefined

מכון התורה והארץ

ט אלול תשע"ה
שאלה
בטעות קנינו השבוע פירות (סברס וענבים) מחנות בלי השגחה או תעודת כשרות, מה דין הפירות? האם מותר לאוכלם/צריך להשמידם? והאם ניתן ליתנם לגוי?
תשובה
בס"ד שלום וברכת ד' השאלות העומדות לדיון הן: א. ערלה. ב. תרו"מ. ג. שמיטה. א. ערלה - מכיוון שקניתם כבר את הענבים, כידוע אין רוב ערלה בארץ, ודעת הגרע"י זצ"ל הייתה שכדי לאסור צריך רוב ערלה ועל כן אפשר לסמוך עליו בשעת הדחק (כשכבר קנו). לגבי סברס אינני יודע אם אלו סברס מהדרכים ואין בהם איסור ערלה או שאלו סברסים מתורבתים שיש בהם איסור ערלה, ועל כן יש כאן עוד ספק. ב. שמיטה - נניח שנקנה במקום שלא הקפידו על הלכות שביעית, בייחוד הבעיה בענבים שבהם יש זמירה האסורה מהתורה. בכל אופן אפילו אם עשו כן בכרם אין הפרי נאסר בגלל מלאכות בשביעית, אמנם אין לשמור ולעבד אבל אנחנו פוסקים כדעות המקילות שאין שמור ונעבד אוסר. על כן יש לשמור בהם קדושת שביעית ואין איסור מלאכלם. ג. תרו" מ - אם הפירות הם גדלו בהיתר מכירה ויהודי קטף יש להפריש תרו"מ בלא ברכה. על כן מסקנת הדברים שאפשר לאכול בקדושת שביעית ואם יש חשש שיהודי קטף את הפירות כדאי להפריש בלא ברכה. לא כדאי לתת את הפירות לנכרי שמא יש בהם קדושת שביעית ואסור לתת לנכרי. בברכת התורה והארץ הרב יהודה הלוי עמיחי מכון התורה והארץ
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il