שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • ריבית, השקעות ובנקים

ריבית בחברת טלפון נייד

undefined

הרב יהודה אודסר

ז מרחשון תשע"ו
שאלה
בחברת תקשורת סלולרית שמוכרת בעיקר דרך האינטרנט כרטיס SIM עולה 49 ₪ באופן חד פעמי . התשלום הוא על כרטיס SIM ועל שליחתו בדואר. ובנוסף לכך משלמים כל חודש דמי מסלול. לאחר שהSIM מגיע בדואר צריך להפעיל אותו דרך האינטרנט על מנת שהוא יתחיל לעבוד ומזמן הפעלתו מתחילים לשלם את דמי המסלול. היו יומיים שבהם הם עשו מבצע שמי שיזמין כרטיס SIM באותם תאריכים יקבל את כרטיס ה SIM חינם. בתנאי המבצע היה כתוב שמיד עם הזמנת הSIM יחויב כרטיס האשראי בסכום של 49 ש"ח ולאחר הפעלתו הם יזכו אותי במחיר הSIM .(גם כאשר אין מבצע דמי ה SIM מחויבים מידית בעת ההזמנה )אך אני חייב להפעיל את הSIM עד תאריך מסוים ואם אני אפעיל את הSIM לאחר תאריך זה אני לא אכלל במבצע ולא יוחזרו לי דמי x הSIM. בסוף ה SIM הגיע בדואר רק לאחר תאריך זה. יצרתי קשר איתם והם כתבו לי בדואר אלקטרוני כך "בהמשך לשיחתנו הטלפונית, פנייתך הועברה לבדיקתם של הגורמים הרלוונטיים. לאחר בדיקתם הוחלט כמחווה שירותית ולמען שביעות רצונך לזכותך בסכום דמי הטיפול בכרטיס בסך 49 ש"ח." ואילו בחשבון של הזיכוי היה כתוב "ריבית לזיכוי 9 אג’ לא כולל מע"מ וסה"כ כולל מע"מ קיבלתי 11 אגורת יותר מידי. האם יש כאן איסור ריבית? או שזו לא נחשבת הלוואה כי אלו חלק מתנאי המבצע והם יכלו גם לומר שמי שיפעיל בזמן יקבל הנחה על דמי המסלול החודשיים בנוסף להחזרת דמי הSIM. וכן אם הכרטיס היה מגיע בזמן ולא הייתי מפעיל אותו מיד לא הייתי נכלל במבצע ולעומת זאת בהלוואה חייבים להחזיר תמיד. וכן אם הם החליטו להחזיר לי זאת רק כמחווה אולי זאת נחשבת מתנה בלי קשר לדמי SIM ששילמתי. ואם זו באמת ריבית מה עלי לעשות?
תשובה
כפי שכתבת אכן יש כאן מקרה שניתן לכאורה להגדירו בשני אופנים, האחד סוג של מקח טעות והשני מתנה. (והדבר צריך עיון בהגדרה המשפטית והדינית של המקרה) במתנה אכן אין דין ריבית אך במקח טעות כאשר התברר שנעשתה עסקה בטעות ומחזירים את החפץ אכן יש פוסקים המגדירים את המעות שהיו אצל המוכר כהלוואה (כי הסתבר שמעולם לא הייתה עסקה) (חושן משפט סימן רל"ב סעיף ט"ו בנושאי כלים שם.)אך מכל מקום לענין הלכה למעשה, גם אם נאמר שיש כאן בעיה של ריבית הרי שיש כאן איסור "אבק ריבית" ריבית שתוקף איסורה הוא מדרבנן מכיון שזה נעשה דרך מקח וממכר וכן לא נקצצה הריבית ונקבעה מראש. בריבית דרבנן פסק השולחן ערוך שהרוצה לצאת ידי שמים יחזיר אותה (שולחן ערוך יורה דעה. סימן קס"א סעיף ב) ויש מהראשונים שאמרו שאף לצאת ידי שמים אין חיוב השבה בריבית זו (עיין בדברי גר"א שם) לכן למעשה, מכיון שאין דרך להשיבה אין חיוב בזה אך אם אתה רוצה שלא להנות אפילו מממון שיש בו שמץ פסול תפריש סכום זה לצדקה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il