שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • ימי השלושים

אבלות על אב ותספורת

undefined

הרב חיים שרייבר

כ"ז אלול תשע"ה
שאלה
שני אנשים. אחד נפטר אביו ויום השלושים יחול בראש השנה....האם צריך להסתפר לפני החג או לאחריו? המקרה השני: בן אדם שימלאו לו 30 יום לאביו בחול המועד סוכות....מתי חייב להסתפר? תזכו לשנים רבות נעימות וטובות תודה
תשובה
שלום איסור תספורת על אב או אם חמור יותר מאיסור תספורת על קרובים אחרים, ולכן האבל על אביו או אימו מותר לו להסתפר רק ביום השלושים מיום הקבורה, (יש מהאשכנזים הנוהגים להסתפר ביום שלשים ואחד) ולא לפני כן, ובנוסף לכך יש צורך שיגערו בו חבריו. אף במקום שנהגו להחמיר עד יום שלשים ואחד, בערב יום טוב שהוא יום שלשים, מותר להסתפר, אחר שיגערו בו. (ילקוט יוסף הלכות ביקור חולים ואבלות סימן לז סע' ג'). אם בתוך ימי השלושים חל חג, החג אינו מבטל את איסור תספורת על אב או אם. שו"ע (או"ח סי' תקמח ס"ט) וכן בשו"ע (יורה דעה סי' שצ ס"ד). אף בגילוח הזקן ראוי להחמיר כדין תספורת, ומכל מקום כשיש צורך גדול, יש להקל בגילוח הזקן בלבד, בערב יום טוב, לאחר שיגערו בו, אבל בגילוח הראש אין להקל כלל. (ילקוט יוסף הלכות ביקור חולים ואבלות סי' מ"ב סכ"ב). תספורת בחול המועד כששלמו שלושים ימי אבלות על אב או אם בחול המועד: בילקוט יוסף (הלכות ביקור חולים ואבלות סי' מ"ב סכ"ג) פסק: "אבל על אביו או על אמו ששלמו שלשים יום של אבלו בתוך ימי חול המועד, וגערו בו, מותר לו להסתפר ולגלח בחול המועד". אך עדין אם כלו שלשים במועד ואין הוא איסתניס (עי' שו"ת יבי"א ח"א יו"ד סי' כה אות טו במסקנתו) ימתין מלהתגלח ומלהסתפר עד לאחר המועד ורק אז יגערו בו חבריו. וכן הביא בשו"ת חבל נחלתו (חלק ה' סי' ל"ה) שהורה הגר"מ אליהו שמן הדין מותר להסתפר במועד אבל נהגו לדחות עד לאחר המועד. מן השמים תנוחמו. ותהיה השנה הבאה עלינו לטובה שנת ישועה ונחמה. בשורות טובות
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il