שאל את הרב

  • הלכה
  • תכלת

ציצית עם תכלת בשיטה שונה

undefined

הרב שמואל אריאל

כ"ז אלול תשע"ה
שאלה
שלום הרב! אם אני לובש ציצית עם תכלת בשיטת הראב"ד (חוט שלם) בקשירה מסוימת, מותר לי ללבוש ציצית או טלית עם תכלת בשיטת הרמב"ם (חצי חוט) באותה קשירה?
תשובה
שלום וברכה! נראה שמי שנהג להטיל תכלת כשיטת הראב"ד, אל לו ללבוש ציצית כשיטת הרמב"ם. הרחבה: המחלוקת בין הראשונים בעניין מספר חוטי התכלת (רמב"ם - חצי חוט / ראב"ד - חוט שלם / תוספות - שני חוטים) היא המחלוקת העיקרית והמרכזית בעניין הטלת התכלת. המחלוקות לגבי דרכי הקשירה השונות, הן פחות מהותיות, ובכל שיטת קשירה מן השיטות הקיימות יוצאים בוודאי ידי חובת המצוה, לפחות בדיעבד. בעוד שהמחלוקת לגבי מספר החוטים עוסקת בפרשנות של עצם המצוה מדאורייתא, ובפשטות נראה שמי שהטיל מספר חוטים קטן לא קיים את מצוות התכלת על פי השיטה המחמירה (דהיינו שמי שעשה כרמב"ם לא יצא ידי חובה לדעת הראב"ד והתוספות, ומי שעשה כראב"ד לא יצא ידי חובה לפי התוספות). ממילא, מי שנוהג בדרך כלל בעניין זה כדעת הראב"ד, על פי פסיקת רבותיו, אין לו ללבוש ציצית כשיטת הרמב"ם. גם אם הציצית קשורה "באותה קשירה" מבחינת צורת הקשירות ומספר החוליות וכדומה, הרי כאמור לעיל, דרך הקשירה היא עניין משני לעומת מספר החוטים שהוא העיקר. גם מי שאין לו פסיקה ברורה בעניין זה, אלא נהג סתם כך כשיטת הראב"ד, מסתבר שאין לו ללבוש ציצית כשיטת הרמב"ם, הן מצד עצם הספק (שמחמתו עדיף לנהוג כראב"ד, שבזה מסתבר שיוצאים ידי חובה גם לדעת הרמב"ם), והן מצד המנהג האישי, שהרי בפועל הוא נהג להחמיר כראב"ד ואין לו להקל כעת ממנהגו. (מלבד זאת, לענ"ד אכן מסתבר לפסוק כשיטת הראב"ד בעניין זה. הנימוקים לכך מובאים במאמרי "התכלת וחידושה" - http://www.otniel.org/show.asp?id=23391, פרק ז' סעיף 2.)
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il