500 universal problem

Error 500 universal problem

universal problem

Guru Meditation:

XID: 1025804


Varnish cache server

שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • מנהגי ימי הספירה

גילוח בחול המועד פסח

undefined

הרה"ג דוב ליאור

כ"ד כסלו תשס"ה
שאלה
מדוע אין להתגלח בחול המועד פסח לנוהגים להתחיל את הספירה מחג ראשון של פסח, הרי אפילו ביום העצמאות ול"ג בעומר מתגלחים, אז מדוע יהיה הדין שונה בחול המועד שיש בו מקצת מן המועד ?
תשובה
חוה"מ למרות שהוא חוה"מ, בכל זאת הנוהגים לנהוג אבילות ימי הספירה באותם, ל"ג יום, שמפסח ועד ל"ג בעומר, אז ימי המועד מן המנין, כמו שהשבתות ויו"ט הם מן המנין אף שלא נוהגים בהם אבילות אקטיבית, וגם לשבת אין להתגלח בע"ש, כך גם הדין לגבי חוה"מ. ביום העצמאות זו סיבה ספציפית, זה כמו ברית שזו סיבה מיוחדת, שבכוחה לדחות את האבילות. לגבי ל"ג בעומר בלאו הכי הלוא מסתיימים בו ל"ג ימי האבילות, ליהודי אשכנז מותר מל"ג בבוקר (מקצת היום ככולו) ולספרדים מל"ד בבוקר. לאחר מכן לרוב קהילות ישראל אין יותר דיני אבילות, יש אמנם שיטה על פיה יש נוהגים עד שלושת ימי ההגבלה שלפני שבועות.
500 universal problem

Error 500 universal problem

universal problem

Guru Meditation:

XID: 1025805


Varnish cache server

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il