שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שמיטת כספים

שמיטת כספים למעשה

undefined

הרב יצחק בן יוסף

כ"ו אלול תשע"ה
שאלה
הרב שלום, הרב יכול לומר את הלכות פרוזבול למעשה?
תשובה
הלכות שמיטת כספים ופרוזבול א. שמיטת כספים נוהגת בזמן הזה מדרבנן מפני שלא נוהגים לספור שנת יובל. ושמיטת כספים תלויה בקיום היובל. ב. חכמים תיקנו לנהוג שמיטת כספים שלא תשתכח, ונוהגת בכול מקום בעולם. ג. נשים – חייבות במצוות שמיטת כספים לכן יעשו פרוזבול שהרי הן מנהלות חשבונות. (יכולות לעשות פרוזבול אחד עם בעליהם) ד. נחלקו הראשונים האם השמיטה משמטת אוטומטית עם כניסת ראש השנה תשע"ו או צריך לומר בפיו משמט אני ובלי שיאמר ההלוואה אינה משמטת. לדעת המרדכי וספר החינוך – השמיטה היא מאליה באופן אוטומטי כמו שהשבת נכנסת עם שקיעת החמה, וקוראים לזה 'הפקעת המלך' ואילו הרא"ם בספר היראים כותב: שצריך לומר 'משמט אני' ובלי אמירתו הכספים אינם נשמטים. ה. אלו דברים שהשמיטה אינה משמטת: 1.חיוב ממון שאינו הלוואה שביעית אינה משמטת: לדוגמא: הקונה בהקפה, שכר עבודה,אלו חיובי ממון שאינם הלוואות ואינם נשמטים. 2. החייב לצדקה אינו משמט וחייב להחזיר. 3. החייב ליתומים אינו משמט כי בית הדין הוא אביהם של יתומים וחוב לבית הדין אינו נמחק אף שלא עשו פרוזבול. ה. המחזיר הלוואה למרות שמיטת כספים, המלווה יאמר משמט אני. ואם הלווה יאמר בכול אופן רצוני להחזיר, מותר לקבלם. ורוח חכמים נוחה ממעשה זה. ו. הנהיגו חכמי ישראל במקומות שונים לעשות פרוזבול ולאחר עשיית הפרוזבול להלוות לקרנות צדקה ולוותר על ההלוואה ובכך לשמר את מצוות שמיטת הכספים, וכך ראוי לנהוג. 'נדיבי ארץ' הוא שיתוף פעולה בין ארגון פעמונים לארגון 'אוצר הארץ' מתרים על מנת לחלץ משפחות ממעגל העוני, ויש בכך קיום מצוות צדקה למהדרין, שנתינת הממון מעמידה את המשפחות על הרגליים, על ידי הצדקה לכיסוי חובות. ובנוסף לכך הדרכת המשפחה בניהול הוצאות מתאים בהתאם ליכולתם הכלכלית. ומפסיקים בכך את התלות בצדקה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il