שאל את הרב

  • הלכה
  • תכלת

המשך לשאלה על ציצית עם תכלת בשיטה שונה

undefined

הרב שמואל אריאל

ה תשרי תשע"ו
שאלה
יש בזה חילוק בין טלית לציצית? ז"א אם אפשר לעשות כשיטה אחת בטלית וכשיטה השניה בציצית?
תשובה
שלום וברכה! אין הבדל בעניין זה בין טלית גדול לטלית קטן, ובשניהם יש לעשות כאותה הפסיקה. בעניין צורת הקשירה יש אולי מקום לעשות בזה כך ובזה כך, כיוון שזה פחות עקרוני, וכפי שהבהרתי בתשובה הקודמת. אולם בעניין מספר החוטים, אין לחלק בין טלית גדול לקטן. יובהר, שאין כוונתי לשלול חלילה את הדעה שפוסקת כדעת הרמב"ם, להטיל חצי חוט. מי שכך פסק לו רבו, או שהוא עצמו תלמיד חכם ובירר את הסוגיה והגיע למסקנה זו, ודאי שיש לזה מקום, וכמו בכל מחלוקת בהלכה, שאלו ואלו דברי אלקים חיים. כמו כן, ייתכן מצב שאדם נהג כפי שיטת הראב"ד וכעת הוא משנה את הפסיקה ופוסק כרמב"ם, על פי הוראה של רבו או על פי בירור נוסף של הסוגיה. התשובה מתייחסת למצב שתואר בשאלה המקורית - אדם שרגיל להטיל תכלת כשיטת הראב"ד, וכעת אינו חוזר בו מפסיקה זו, אלא רוצה באופן אקראי ללבוש ציצית עם תכלת כשיטת הרמב"ם, או בחלק מבגדיו להטיל תכלת כרמב"ם. בזה לענ"ד אין לעשות כך.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il