שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • תקופת האירוסין

קשר בתקופת הארוסין

undefined

הרב שמואל אריאל

ט תשרי תשע"ו
שאלה
שלום כבוד הרב, בשעה טובה ומוצלחת החלטנו להתחתן ורציתי לדעת מהי הדרכת התורה לגבי הקשר בין הארוסין לנישואין? האם מותר להגיד לבחור מילות חיבה כגון שאני אוהבת אותו וכו’ האם יש הלכות מיוחדות עליהן יש להקפיד? תודה רבה!
תשובה
שלום וברכה, ומזל טוב! לתקופת ה"אירוסין" אין מעמד מיוחד מבחינה הלכתית, ולא מצאנו הלכות מוגדרות לגבי תקופה זו (הגדר ההלכתי של "אירוסין" המופיע בתורה ובדברי חז"ל, משמעו התקופה שבין הקידושין לנישואין, אך כיום הקידושין והנישואין נעשים ביחד תחת החופה). ממילא, באופן עקרוני הדינים החלים על בני הזוג בתקופה זו זהים לדינים החלים על כל איש ואשה שאינם נשואים זה לזה. כך למשל, ההלכות של איסור ייחוד, איסור נגיעה וכדומה, חלות גם בתקופה זו באופן מלא. הנהגה אחת מופיעה באופן מיוחד לבני זוג בתקופה זו - שלא לגור יחד באותו בית, גם כאשר אין מצב של ייחוד (דהיינו גם אם בבית נמצאים בני משפחה נוספים, וכמובן בני הזוג ישנים בחדרים נפרדים). במקורה הנהגה זו נאמרה לגבי מצב מתמשך של מגורים באותו בית (עיין דרכי משה והגהת הרמ"א, אבן העזר נ"ה, א), אולם כיום רבים מקפידים על כך גם בשינה של לילה אחד, ולפיכך כאשר אחד מבני הזוג מתארח אצל משפחת השני מסדרים לו מקום לינה אצל שכנים וכדומה. בדומה לכך, יש מקום לזהירות מיוחדת בתקופה זו, שבה הקשר הוא חזק אך עדיין בני הזוג אסורים זה לזה. כך למשל, מומלץ מאד להימנע משהייה במקומות מבודדים, גם כאשר אין מדובר בייחוד גמור על פי גדרי ההלכה. ובעניינים אלה כל זוג צריך לשקול בדעתו ולמצוא את הדרך הראויה לשמור על הקשר מבלי להגיע לידי מכשול. יחד עם זאת, כל עוד נשמרות ההלכות הללו, מותר וראוי לבני הזוג לשמור ולבסס את הקשר ביניהם. לרוב, לא די לבני הזוג בהחלטה להתחתן ובידיעה השכלית שפלוני מתאים לי באופיו ובתכונותיו, אלא יש להם צורך גם בתחושה של קשר רגשי על מנת שיוכלו להתחיל בבניית ביתם המשותף. תחושת קשר זו זקוקה להמשך הטיפוח גם לאחר ההחלטה על הנישואים, ובלעדיה קשה יהיה להגיע לחופה בעז"ה בלב שמח ובבטחון מלא. לא פעם, דוקא בתקופת האירוסין צצים קשיים וחששות אצל בני הזוג, על רקע ההכנות המרובות לחתונה המעלות לעיתים ויכוחים ודיונים, וכן מתוך עצם המודעות הגוברת למשמעות הגדולה של ההחלטה להינשא. משום כך, דוקא בתקופה זו זקוקים לא פעם בני הזוג לחיזוק תחושת הקשר הרגשי שביניהם, על מנת שיוכלו לצלוח את תקופת האירוסין בשלום. מסיבה זו, גם בתקופה זו מותר וראוי להמשיך בפגישות ושיחות וכדומה כפי שמקובל לעשות בתקופת ההיכרות שלפני האירוסין. לגבי ביטויים מילוליים של תחושת הקשר הרגשי - יש מקום גם להביע רגשות חיוביים בדיבור, על מנת לתת לבן הזוג תחושה של בטחון בקשר. קשה להגדיר הגדרות מדוייקות לגבי הביטויים בהם משתמשים, משום שמשמעותן של מילים עשויה להיות שונה מאד מזוג לזוג ומחברה לחברה, וביטוי שנשמע טבעי וסביר בחברה אחת עשוי להיתפש במשמעות מרחיקת לכת בחברה אחרת. כמו כן, משמעותן של המילים משתנה מאד על פי ההקשר בו הן נאמרות. העיקרון הוא שמחד יש מקום בתקופה זו להבעת רגשות חיוביים זה כלפי זו, ומאידך הדיבורים צריכים להיעשות באופן צנוע, המבטא את הצד הרגשי והנפשי של הקשר ולא מעבר לכך.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il