שאל את הרב

  • הלכה
  • דיני ממונות בדרך

הצעת טרמפ למי שממתין לאוטובוס

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

ט"ו מרחשון תשע"ו
שאלה
שלום וברכה וכבוד הרב. ברצוני לשאול האם מותר לעצור בטרמפיאדה לאנשים שממתינים לתחבורה ציבורית? האם יש כאן דין של ’מהפך בחררה’? ומה הדין במזג אויר קשה או בלילה כשהתחבורה לא תדירה? בתודה וברכה.
תשובה
שלום רב לשואל היקר! מתוך שאלתך ניכר שת"ח אתה. אכן השו"ע פסק בחושן משפט סימן רל"ז (ע"פ הגמרא בקידושין נט.) וז"ל: המחזר אחר דבר לקנותו או לשכרו בין קרקע בין מטלטלים ובא אחר וקנאו נקרא רשע. (אגב נציין שהובא בשו"ע שם מח' האם גם בזכייה מהפקר ומתנה קיים דין המהפך בחררה, והכרעת הרמ"א שם שאינו נקרא רשע). בספרי הפוסקים דנו לגבי העלאת נוסעים המחכים בתחנת אוטובוס אם יש בזה איסור, והכרעתם ברורה לאסור, מהדין האמור לעיל, דהוי "כ"עני המהפך בחררה, ואף שהאדם (במקרה שלנו הטרמיפסט) הוא בעל בחירה חופשית לעשות כרצונו, מ"מ כיוון שלבעלי חברת האוטובוסים ניתן מונופול על התחנות הפרוסות באותו איזור, לכן אסור להשיג את גבולם. אולם יש מצבים שבהם יהיה מותר: א. אם עוצר מחוץ לתחנה, ב. אם לוקח בחינם, ג. לנוסע עצמו מותר לעמוד בתחנה ולעצור מונית, ד. אם אינם עומדים בלוחות זמנים או שאין מקום באוטובוס. ולכן בנידון השאלה: א. יש להתיר מקרה שאדם מעלה טרמפיסט בחינם, במיוחד אם מדובר בתחנה שהיא מוגדרת כטרמפיאדה שאנשים באים מתחילה בכדי לעלות לטרמפים. ב. במקרה שהתחבורה לא תדירה באותו מקום (באופן שאינו הוגן לציבור), ובמיוחד אם מדובר במזג אויר קשה, ודאי שלמצוה גדולה ייחשב לאדם שמעלה לרכבו בחינם. [מקורות: שו"ת ביכורי אברהם סימן מ"ז, פתחי חושן ח"ד פ"ט סע' ד' אות ז', ועיין פת"ש באבן העזר ל"ה, א'. ועיין בעזר לחושן שסיכם השיטות ב"קונטרס עני המהפך בחררה"" וספר משפט שלמה ח"ד סימן נ', ועיין בפת"ש חו"מ קנ"ו סק"ג גבי השגת גבול]. בברכת התורה. הרב נועם דביר מייזלס
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il