שאל את הרב

  • הלכה
  • שאלות כלליות

נאמנות לכהונה

undefined

הרב משה מאיר אבינר

י"ב תשרי תשע"ו
שאלה
א’ אם אדם אומר שהוא כהן האם להאמין לו ישר? ב’ איך אפשר לבדוק? ג’ האם אחרי שהוכיח שהוא כהן האם יש הבדל בינו לבין כהן מוחזק זאת אומרת האם יכול להנשא עם אשה האסורה לו וכו’
תשובה
בס"ד התשובה לשאלתך נמצאת בשולחן ערוך אבן העזר סימן ג סעיף א, וזה לשונו: "מי שבא בזמן הזה ואמר: כהן אני, אינו נאמן. ואין מעלין אותו לכהונה על פי עצמו, ולא יקרא בתורה ראשון ולא ישא את כפיו. רמ"א: וי"א דנאמן לקרות בתורה ראשון ולישא את כפיו בזמן הזה, שאין לנו תרומה דאורייתא שנחוש שמא יעלו אותו לתרומה (ב"י בשם הרמ"ך). וכן נוהגין האידנא בכל מקום שאין נוהגין בתרומה בזמן הזה וליכא למיחש למידי. ולא יאכל בקדשי הגבול עד שיהיה לו עד אחד. אבל אוסר עצמו בגרושה וזונה וחללה ואינו מטמא למתים, ואם נשא או נטמא לוקה, והנבעלת (לו אם היא פסולי כהונה) ספק חללה. ואם היה מסיח לפי תומו, נאמן". א) מעיקר הדין אין להאמין לאדם שבא ואומר שהוא כהן מחשש שמשקר, אך הרמ"א כותב שבימנו שלא נותנים תרומה לכהנים אין חשש זה, וכך המנהג. ועיין בשו"ת שואל ונשאל (א אורח חיים לד) שכתב שגם בקהילות הספרדים כך נוהגים. אך כתב שהיכן שניתן לברר יש לברר. אך היכן שזה יגרום מחלוקות יש להעלים עין. ואם העולה הגיע ממקום קרוב ניתן להעלותו, כיוון שדבר שיכול להתברר בקלות ודאי לנו שלא משקר. וכיום, כיוון שניתן לברר על כל אדם גם אם הגיע מרחוק, נראה שניתן להקל. ב) הבדיקה הייתה ע"פ עד אחד, או ע"פ עצמו אם הוא מסיח לפי תומו. ג) לאחר שטען שהוא כהן אף אם אנו לא מאמינים לו הוא אסור לו לישא לנשים הפסולות. בברכה חג שמח,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il