שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • בעלי חיים וצמחים בשבת

עוד בענין הריגת עקרב

undefined

הרה"ג דוב ליאור

י"ד מרחשון תשע"ו
שאלה
איני מבין את מה שהשיב הרב ליאור שליט"א שאם העקרב מפריע אפשר להרוג אותו, שבסימן שט"ז סעיף י’ מפורש שחיה ורמש שאינם ממיתים אך נושכים ומכאיבים, אם רצים אחריו מותר להרגם (מבאר המ"ב דאיכא חשש סכנתא), ואם אין רצים אחריו מותר לדורסם לפי תומו. וכל זה לא נזכר בתשובת הרב. זאת ועוד, הקביעה שעקרב שחור אינה מסוכנת איננה פשוטה, וחיפוש בגוגל מעלה זאת.
תשובה
אם אתה מפחד ממנו מותר להרוג אותו כי זה מלאכה שאינה צריכה לגופה ובמקום צער לא גזרו רבנן (כמו רצים אחריו).