שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • הסוכה והסכך

סוכה מתחת למסתור כביסה

undefined

הרב שמואל אריאל

י"ג תשרי תשע"ו
שאלה
האם מותר לבנות סוכה שחלקה הקטן, מצוי מתחת למסתור כביסה? הכוונה במסתור כביסה הוא למבנה שבו עוברים חוטי הכביסה, שהוא ללא תחתית, אלא שמסתיר את הכביסה מהרחוב בחזית הבניין. והאם האיזור מתחת למסתור הכביסה נחשב לכשר? והאם משנה אם תלויה על החוטים כביסה או לא? תודה ושנה טובה
תשובה
שלום וברכה! מותר לבנות את הסוכה כך שחלקה תחת המסתור. אפשר גם לשבת בחלק שמתחת המסתור, ואפילו אם תלויה שם כביסה. אם הכביסה צפופה מאד, או שהיא פרוסה על גבי החוטים (ולא תלויה בצורה אנכית), ייתכן מצב שאין לשבת תחתיה, אולם גם באופן זה שאר הסוכה כשרה. הרחבה: כאשר מעל הסוכה ישנו חפץ שפסול לסיכוך, אסור לשבת במקום זה, אם ברוחבו של החפץ יש ארבעה טפחים (הדעה המקובלת: 32 סנטימטר), ויש מחמירים בשלושה טפחים (24 סנטימטר). מן הסתם דפנות המסתור אינן מגיעות לעובי כזה, ולפיכך מותר לשבת בסוכה תחתן. (הכוונה היא לעוביין של דפנות המסתור עצמן, לא כולל הרווח שבינן לבין הבית. כמו כן, אין מודדים את גובהן של דפנות המסתור באופן אנכי, אלא רק את עוביין בצורה אופקית). כך גם לגבי חוטי הכביסה, כמובן הם דקים ואינם בהם עובי כזה. גם כאשר תלויה עליהם כביסה, הרי היא תלויה כלפי מטה, והעובי של כל בגד הוא דק. יש שחששו שמא אומרים "לבוד" בין החוטים וכך נוצר כביכול שטח רחב של סכך פסול, אולם הדעה העיקרית היא שאין לחשוש לכך, מנימוקים שונים. אולם אם הכביסה מונחת על גבי החוטים בשכיבה ולא תלויה כלפי מטה, הרי אם הרוחב שלה הוא ארבעה טפחים אין לשבת תחתיה. כמו כן, אם הכביסה תלויה באופן צפוף מאד, שהבגדים נוגעים זה בזה, הרי הם מצטרפים יחד, ואם יגיעו ביחד לשיעור של ארבעה טפחים אין לשבת תחתיהם. אך גם במצב כזה שאין לשבת תחת המסתור, שאר הסוכה כשרה. שכן המסתור נמצא בצד הסוכה (ולא באמצעה), וסכך פסול פוסל מן הצד רק בארבע אמות (המקובל: 192 סנטימטר). מקורות: שולחן ערוך תרל"ב, א, ומשנה ברורה שם ס"ק ג. משנה ברורה תרכ"ו, יז, ושער הציון כג. משנה ברורה תרל"ב, כ. מנחת שלמה ח"א סימן צ"א אות יט. ילקוט יוסף קיצוש"ע, תרכ"ט, לד. פסקי תשובות תרכ"ו, ח. משנה ברורה תרכ"ז, טו.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il