שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ארבעת המינים

נטילת לולב על ידי אדם נכה

undefined

הרב שמואל אריאל

י"ז תשרי תשע"ו
שאלה
מועדים לשמחה. יש לנו שכן נכה (יש לו CP). המצב שלו החמיר וקשה לו לאחוז בעצמו את ארבעת המינים והוא נזקק לעזרה. מישהו אמר לו שלכן אסור לו לברך את הברכה "על נטילת לולב" וזה גרם לו צער רב. האם אכן זהו המצב? אם אדם נכה נזקק לעזרה באחיזה בארבעת המינים הוא מנוע מלברך את הברכה? נשמח לתשובה בהקדם כדי שנוכל לומר לו מה לעשות בימים שנשארו לחג הסוכות כי הוא לקח את זה מאד קשה.
תשובה
מועדים לשמחה! בפוסקים מופיעות כמה אפשרויות לגבי מצב כזה, ונסדר לפי סדר העדיפות: א. אם קשה לו להחזיק את ארבעת המינים ביחד, אבל הוא יכול להחזיק את שלושת המינים לחוד ואחר כך את האתרוג לחוד (או אפילו כל אחד מן המינים לחוד, בזה אחר זה), הוא יכול לברך וליטול בצורה כזו, ויוצא בזה ידי חובה. הוא גם לא צריך לקחת את המינים בעצמו, אלא אפשר שמישהו אחר יגיש לו את המינים והוא יאחז אותם בזה אחר זה. ב. אם גם באופן זה קשה לו להחזיק את המינים לבדו, אפשר שהוא יחזיק את המינים ואדם אחר יתמוך בהם כדי שלא ייפלו. דהיינו, שהאדם השני לא יחזיק אותם ממש בסגירה של היד, אלא רק יניח את היד באופן שתומך בארבעת המינים. גם באופן זה ניתן לברך על המינים. ג. אם גם זה בלתי אפשרי, אלא הוא חייב שמישהו יחזיק ממש את המינים יחד איתו, אז באמת הוא לא יוכל לברך על נטילה כזו. אבל הוא יכול לצאת ידי חובת הברכה על ידי שמיעה מאדם אחר. דהיינו שאדם אחר (שעדיין לא נטל לולב) יברך לידו ויוציא אותו ידי חובה והנכה יענה אמן, ואז ייטלו שניהם, האחר ייטול כרגיל והנכה ייטול עם עזרה. מקורות: שו"ת תשובות והנהגות כרך א', סימן שפ"ג. שו"ת משנה הלכות חלק ט"ו סימן קצ"ח.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il