שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • הדרכות בעבודת ה'

מה זה "התקשרות"?

undefined

הרב יהושע שפירא

ו מרחשון תשע"ו
שאלה
התקשרות- מה זה אומר ואיך זה פועל? זה אומר שאני מתפלל לצדיק?
תשובה
התקשרות פירושה שע"י החיבור לנשמת הצדיק אנחנו זוכים שהקשר עם הקב"ה יהיה באופן יותר משובח. זו מצות עשה מדאורייתא להדבק בת"ח, ולהיות עי"ז דבוק בה'. באמת אנחנו צריכים להזהר לא להתבלבל ח"ו להדבק בצדיק ככתובת הסופית, אלא כמי שמעורר את הנשמה שלנו להדבק בה' יתברך, ובזה אנחנו מקיימים מצוה מדאוריייתא להדבק בת"ח. כמו שמצינו אצל משה רבינו ש"כל הנהנה מסעודה שתלמיד חכם שרוי בתוכה כאילו נהנה מזיו שכינה". זאת ההתקשרות, יש שאוחזים במצוה הזו בצורה יותר בולטת ומרכזית, ויש שהזהירו מפני הטעות שעלולה להיות. ואלו ואלו דברי אלוקים חיים, אנחנו מצווים להדבק בת"ח וכמובן גם מצווים להזהר שח"ו זה לא יחמיץ את הדבקות באלוקות.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il