שאל את הרב

  • הלכה
  • פסוקים ושם ה'

תליון שרשרת עם פסוק

undefined

הרב עזריה אריאל

כ"ו תשרי תשע"ו
שאלה
שלום רב לפני כמה שנים קיבלתי מהוריי שרשרת עם תליון שרשום עליו יברכך ה’ וישמרך מאוד רציתי ללכת עם התליון אך נמנעתי כי אנשים אמרו לי שאין אפשרות להכנס למקומות כמו השירותים. האם כך הדבר, או שניתן להכנס איתה לשירותים?
תשובה
לשואלת, שלום! אני מניח שהכיתוב הוא ה' כפי שכתבת, ולא אותיות השם במלואו. אם כך, לפני הכניסה לשירותים יש לכסות את התליון, כגון על ידי העברתו אל מתחת לבגד העליון, וכך מותר להיכנס. הרחבה: בהנחה שכתובה רק האות ה' ולא שם ה' במלואו, אין כאן לא שם ה' ממש וגם לא פסוק שלם. יש אומרים שכתיבת האות ה' נחשבת כשם ה', כי כתיבתה היא חלק מהשם המפורש (שו"ת תורה לשמה סימן תכג; ועיין רמ"א ביו"ד סי' רעו ס"י לגבי י"י, שאין למחקו שלא במקום הצורך). ברם, רוב ככל האנשים הכותבים את האות הזו מתכוונים לקיצור של המילה "השם" ולא לרמוז לשם המפורש. לכן הדעה המסתברת יותר היא שאין בה קדושה (וכך מוכח בערוך השלחן יו"ד סי' רעו סכ"ח, שכתב שאין קדושה ב"אי"ה". דיון על כך בספר 'גנזי הקודש' עמ' פח-פט, ולרוב הדעות שם מעיקר הדין אינו טעון גניזה). אלא שאע"פ שאין בו קדושה ואינו טעון גניזה, מאחר שהכוונה לרמוז לקב"ה - אין זה כבודו לנהוג בו בזיון (כך בערוך השלחן שם לגבי אי"ה). לפיכך נראה שאין להיכנס לשירותים עם הכיתוב הזה ללא כיסוי (בדומה לכך בט"ז סי' כא סק"ג לגבי טלית). על שם ה' ממש יש מחלוקת אם צריך כיסוי אחד או שניים (משנה ברורה סימן מג ס"ק כה), והשיטה העיקרית בהלכה היא שדי בכיסוי אחד (ראו בהרחבה ב'גנזי הקודש' מילואים סימן ב), וקל וחומר במקרה זה, שלא מדובר על שם ממש.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il