שאל את הרב

  • הלכה
  • פסוקים ושם ה'

כתיבת השם - "אלהים" או "אלקים"?

undefined

הרב שמואל אריאל

כ"ה תשרי תשע"ו
שאלה
מה המקור של העניין לכתוב אלוקים ולא א-לוהים? זה איסור או ענין אחר (מנהג \ מידת חסידות \ אחר)? ומה בדין לכתוב על מחשב?
תשובה
שלום וברכה! מעיקר הדין מותר לכתוב את שמותיו של הקב"ה, גם כאשר אין זה בהעתקה של פסוקים מן התנ"ך, כל עוד זה נעשה בהקשר של קודש וכבוד. כך למשל מוצאים לא פעם בדברי חז"ל איזכורים של שם "אל" או "אלהים" בהקשרים שונים ולא רק בציטוט של פסוקים. וכך גם בדורות מאוחרים בהרבה, עד דורותינו אלה, וכגון בכתבי הראי"ה זצ"ל ועוד. יחד עם זה, יש להיזהר שהשמות הנכתבים לא יבואו לידי מחיקה וביזיון, ולפיכך אין לכתוב שמות כאשר הם עלולים להגיע לכך. דוגמה לעניין זה מופיעה בגמרא מסכת ראש השנה (י"ח ב). הגמרא מספרת שלאחר נצחון החשמונאים, הם תיקנו שבשטרות ממוניים יוזכר גם שמו של הקב"ה (מניין השנים היה אז על פי שנות המלך, וכיוון שמלכי בית חשמונאי שימשו גם ככהנים גדולים, היו כותבים "בשנת... ל... כהן גדול לאל עליון"). אולם חכמים התנגדו לכך, משום שהשטר הוא זמני וסופו להיזרק לאשפה. דהיינו שמצד עצם הכתיבה אין בכך איסור, לכתוב את שם ה' בשטר של חול, אבל משום החשש לביזיון אין לעשות כך. על פי זה כותב הרמ"א (יו"ד רע"ו, יג) שאין לכתוב שם שלא בספר, כגון במכתב וכד', כדי שלא יבוא לידי בזיון. דהיינו שבספר מותר לכתוב שמות משום שהוא נשמר לזמן רב, בעוד שמכתבים וכד' הם זמניים ולאחר מכן נזרקים ולכן אין לכתוב בהם שמות. על פי זה נהגו שלא לכתוב את השמות במלואם אלא בשינוי, כגון לכתוב "אלקים" ולא "אלהים", או להוסיף מקף כגון "א-ל" וכדומה, בכדי שלא תחול על הדברים קדושת השם. אולם יש לשים לב, שאין זה כלל מוחלט אלא הדבר תלוי במידת השמירה של הכתב, ולפיכך בספר וכדומה מותר לכתוב את השמות גם במלואם, וכפי שראינו. לגבי כתיבה במחשב - אין זו כתיבה באמת, משום שעל הדיסק הקשיח יש רק רישום מגנטי ולא אותיות, וגם האותיות הנראות על גבי המסך הן הדמייה אלקטרונית ולא כתב ממשי. משום כך, מותר לכתוב במחשב שם "אלהים" וכדומה גם אם זה קובץ זמני, ואין איסור למחוק את הקובץ מן המחשב או להפסיק את התצוגה של המילה על המסך. (בהקשר זה יש להעיר, שכיוון שאנו רגילים להחליף את המילה "אלהים" ב"אלקים", גם בדיבור וגם בכתיבה, ישנם רבים שטועים ועושים כך תמיד, גם באותם מקרים שמשמעות המילה היא חול ולא קודש. כך למשל, בפסוק "ונקרב בעל הבית אל האלהים" משמעות המילה "אלהים" היא דיינים, ובפסוק "לא יהיה לך אלהים אחרים על פני" משמעותה היא אלילים של עבודה זרה. במקרים כאלה, שמשמעות המילה היא חול, יש לבטא ולכתוב אותה "אלהים", ללא שינוי.)
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il