שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • שמחת תורה

הוצאת קישוטים מהסוכה לפני שמחת תורה

undefined

הרב שמואל אריאל

כ תשרי תשע"ו
שאלה
מועדים לשמחה, האם מותר להוריד את קישוטי הסוכה על מנת לאחסנם (שלא יספגו לחות של לילה נוסף) לפני כניסת שמחת תורה. האם יש נפקא מינה אם התניתי מראש על כך או לא? ישר כח ותזכו למצוות
תשובה
מותר להוריד את הקישוטים מן הסוכה לפני שמחת תורה לצורך שמירתם. הרחבה: השימוש בקישוטי הסוכה אסור במשך כל ימי החג, ואפילו בשמיני עצרת. ואם רוצים להשתמש בהם צריך להתנות על כך מראש, ויש מן הפוסקים שהחמירו שלא לסמוך אפילו על תנאי. (עיין שולחן ערוך תרס"ז, א. תרל"ח, ב, והגהת הרמ"א שם.) אולם כאשר אין מדובר בשימוש בקישוטים, אלא רק טילטולם, אין בכך איסור בימי חול המועד (מלבד יום טוב או שבת, שבהם יש איסור מוקצה), והדבר מותר גם אם לא עשו תנאי. וכך מופיע בפוסקים, שניתן להסיר את הקישוטים לצורך שמירתם מגשם וכדומה. (עיין הגהת הרמ"א הנ"ל, ובמשנה ברורה שם ס"ק כ"ד. ועיין בפסקי תשובות שם אות ז', שכל הדיון הוא לגבי שבת או יום טוב, אבל בחול המועד ודאי שאין צורך בתנאי). ובמפורש מופיע שנוהגים להסיר את הקישוטים לקראת שמחת תורה לצורך שמירתם (משנה ברורה תרס"ז, א).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il