שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • משיח

הרבי מליובאוויטש הוא המשיח?

undefined

הרב ש. יוסף וייצן

כ"ח תשרי תשע"ו
שאלה
בס"ד יישר כח על האתר הנפלא, ברצוני לשאול את הרב וויצן: 1. "רוב הרבנים חושבים שזו דעה שאינה נכונה והורסת יותר מאשר גורמת לתיקון" מי הם רוב הרבנים האלו ולמה זה הורס אם יש כאלו המאמינים שהרבי שלהם משיח? למה זה יותר גרוע מאותם המאמינים שמדינת ישראל היא ’אתחלתא דגאולה’? 2. "באופן פשוט משיח הוא מלך שימלוך על ישראל כמנהיג מדיני והוא יהיה מבית דוד. כנראה שיהיה גלוי וידוע שהוא משיח. אין היגיון שכשמלך המשיח יבוא הוא לא יהיה גלוי. כל המשמעות של ביאת משיח היא הגילוי והפרסום שלו"- מנין ההכרח שמשיח הוא מנהיג מדיני גם בשלב של "בחזקת משיח"?? הרמב"ם יד החזקה סוף הלכות מלכים (ספר ההלכה היחידי העוסק בעניני משיח) כותב: ואם יעמוד מלך מבית דוד הוגה בתורה ועוסק במצות כדוד אביו כפי תורה שבכתב ושבעל פה ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה וילחם מלחמות ה’ הרי זה בחזקת שהוא משיח. לא מופיע כאן איזכור למנהיגות מדינית וגם לא מופיע פה תנאי כמה אנשים יקבלו אותו כמשיח 3. הגמרא בסנהדרין מביאה אפשרות שמשיח יבוא גם מן המתים (כגון דניאל איש חמודות) וגם מן החיים (כגון רבינו הקדוש). שניהם לא נולדו ברגע החורבן - כך שמדרש זה (בנוגע ללידת המשיח ברגע החורבן) לא נראה תנאי מעכב להלכה 4. אגב, הרב גרונר העיד כי הרבי מליובאוויטש אמר לו כמה פעמים "לא להצביע על מישהו ולהגיד כי הוא המשיח, אלא לפעול שכל יהודי בעולם יהיה חדור באמונה שמשיח יכול לבוא בכל עת" בכבוד רב,
תשובה
שלום רב כשכתבתי רוב הרבנים כוונתי לרבנים ששייכים מהזרם הליטאי ורבנים ששייכים לזרם החרדי לאומי ועוד רבים. כך גם רבנים ספרדיים שחושבים שההתמקדות עתה היא בלימוד תורה אליבא דהלכתא . שוב אני חוזר על הדברים הפשוטים שמשיח עושה מלחמות, מלחמות נעשות על ידי צבא שיש לו נשק וטנקים. אולם הדברים האלו לא נדע עד שיהיו. אנו רואי מול עיננו פסוקים מפורשים בתורה שהולכים ומתקיימים. אלו הפסוקים שמדברים על קיבוץ גלויות ועל פריחת ארץ ישראל. עדיין אנו לא זוכים לראות את חזרת הנבואה ואת ברכת השיבה שופטינו כבראשונה ויועצנו כבתחילה מתקיימת במובן הכללי והציבורי. בינתיים גם לא רואים כיצד קרנם של הצדיקים מתרוממת והרשעים מושפלים. כך שלברכת את הצמח דוד שזהו שלב מתקדם יותר בגאולה אנו עדיין לא רואים בעיננו. אנו מתעסקים עם הגלוי ולא עם תהליכים הנסתרים מאיתנו. בכל דבר שהוא נסתר ולא גלוי אנו חוששים שמא יש בכך בחינה של "תיפח רוחם של מחשבי קיצים". אנו מאמינים שבכל יום ישראל יכולים להיוושע, אולם גם כשזה יבוא בכל יום יש סדר לגאולה. הסדר הוא כפי מה שאנו מתפללים בתפלת העמידה. ברכת השנים, קיבוץ גלויות, השבת המשפט, הרמת קרן צדיקים, כילוי הרשעים ואז נזכה לבנין ירושלים במובן הפנימי שלה, בחינת ירושלים של מעלה וצמיחת המשיח. כל הסדר הזה יכול להיעשות במהירות הבזק, אולם יש סדר להופעת השכינה. כל טוב
שאלות שנשאלו על שאלה זו:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il