שאל את הרב

  • כל השאלות

מחיר שסוכם לעומת מחיר המוצר

undefined

הרב יהודה אודסר

י"ג מרחשון תשע"ו
שאלה
שלום לכבוד הרב, ראובן סיכם עם רבקה שיזמין לה מכשיר מסוים מחוץ לארץ. הם סיכמו על מחיר לפני הזמנת המכשיר. זה לא היה מכשיר ספציפי, כך שראובן היה צריך לחפש אחד שיתאים לדרישות. לאחר שמצא מכשיר מתאים, הזמין אותו והוא הגיע ארצה. רבקה גילתה שהמחיר אותו שילם ראובן שונה מהמחיר עליו סיכמו. היא מתעקשת לשלם את המחיר אותו שילם ראובן ולא את המחיר עליו סוכם. ראובן טוען שמגיעה לו עמלה על ההשקעה של השעות בו "בילה" בחיפושים אחר המכשיר ושבכל מקרה הם סיכמו על מחיר. האם רבקה צודקת או שעליה לשלם את המחיר שסוכם לפני הזמנת המכשיר? תודה רבה.
תשובה
מעיקר הדין שליח שקיבל מעות לקנות חפץ למשלחו וקנה בפחות מסכום המעות שקיבל מן המשלח, עליו להשיב את הסכום העודף אל המשלח. (שולחן ערוך חושן משפט סימן קפ"ג סעיף ט) בטעמו של דין זה כתבו האחרונים שהרי מעות אלו הם של המשלח ולא היתה כאן פעולת זכיה של השליח במעות אלו וממילא הם נשארו בבעלותו של המשלח, לכן יחזרו למשלח . (סמ"ע קפ"ג סק' כ"ו) אמנם, אם יוכיח השליח שהוא פעל וטרח בהשקעה של זמן או אומנות, וטרחה זו, היא שגרמה לכך שהוא קנה את החפץ הזה בסכום נמוך יותר, יש לשום את עלות הפעולה הנ"ל וסכום זה יכול לגבות מן המשלח.(ערוך השולחן חושן משפט קפ"ג סעיף י') למסקנה - רבקה צודקת בכך שאינה צריכה לשלם יותר מעלות הקניה בפועל אלא אם כן יוכיח ראובן שיש שווי ועלות לטרחה שלו, שבגינה ירד המחיר. גם אז, התשלום לפי שומא של הטרחה ולא לפי הסיכום הראשוני.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il