שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • היין והגביע

מהילה במים של מיץ ענבים טהור

undefined

מכון התורה והארץ

י מרחשון תשע"ו
שאלה
דברתי עם יצרן "בוטיק" שיש לו מיץ מענבים בלבד ללא כל תוספות. לדבריו, מותר הלכתית להוסיף 80% מים וזה יהיה כשר לברכה לרוב הדעות. מאידך ידוע לי שצריך רוב יין, ושמעתי בשם הרב יעקב יוסף בשם הרב אלישיב שבמיץ ענבים זה יותר חמור ומותר רק עד 12% מים. השאלה - כמה מים מותר להוסיף למיץ ענבים טבעי כנ"ל למעשה? תודה
תשובה
בס"ד שלום וברכת ד' א. דין מזיגת היין במים הוזכר בשו"ע (סי' רד עיין משנ"ב ס"ק לב) מעיקר הדין צריך שיהיה לפחות 1/7 יין (14.28%), אמנם בשו"ע עצמו משמע שצריך שהיין יהיה לפחות רבע (25%) אבל יש שפרשו שדברי השו"ע הם בשמרים ולכן צריך 1/4 ואילו בתערובת יין צריך 1/7 (עיין מ"ב), ויש שסוברים שלדעת השו"ע תמיד צריך 1/4 והוא חולק עם הרמ"א המזקיק 1/7. ב. בימינו היינות חלשים יותר ועל כן כתבו הפוסקים שצריך 50% יין ולא מספיק 25%, ויש שסוברים שביין של ימינו אפילו כ"ש מים פוסל מדין יין. להלכה נהגו להחמיר לפחות 50%יין, אבל בין בני אשכנז אדם יוצא יד"ח אפילו ב 25% יין. ג. במיץ ענבים כיוון שטעם היין לא ניכר בו, על כן נחלקו האחרונים בדינו. יש אומרים שדין מיץ הענבים כדין יין ולכן אפשר ב 50%, ואם יש רוב יין אין משמעות לתוספת המים, ויש מחמירים במיץ שאין טעם היין ניכר בו, על כן כל כמות של מים כבר מבטלת את הטעם ואין להתיר אלא טיפות בודדות אבל כמויות גדולות הופכות את המיץ למים ממותקים ואין לברך עליהם בפה"ג. בברכת התורה והארץ הרב יהודה הלוי עמיחי מכון התורה והארץ
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il