שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • יו"ט שני של גלויות

הנאה ממעשה של בן ארץ ישראל ביו"ט שני של גלויות

undefined

הרב שמואל אריאל

ו מרחשון תשע"ו
שאלה
שלום וברכה, רציתי לשאול אם יהודי מחו"ל (שגר שם בקביעות) מגיע לביקור בני משפחתו בארץ. האם באסרו חג (שנחשב עבורו כחג ועבור יהודי א"י כחול) האם מותר לו לרדת במעלית למשל, שמי שמפעיל אותה הוא יהודי החי בארץ (העושה לצורך עצמו)? האם מותר לו ליהנות ממלאכת יהודי בארץ (כגון נסיעה ברכב) ביום טוב שלו? יישר כח ותזכו למצוות
תשובה
בעניין זה ישנן דעות שונות, להקל להחמיר. נראה שהדעה המרכזית בפוסקים היא שבן חו"ל שנמצא בארץ ישראל אסור לו לומר לבן ארץ ישראל לעשות עבורו מלאכה ביום טוב שני, אבל אם בן הארץ עושה את המלאכה מיוזמתו, מותר לבן חו"ל ליהנות מתוצאותיה. ואפילו אם בן הארץ לא עשה את המלאכה עבור עצמו אלא בכוונה עבור בן חו"ל, מותר לו ליהנות ממנה. ומותר גם לבן חו"ל לספר לבן הארץ את רצונו ללא הוראה מפורשת (כגון: "חשוך כאן ואי אפשר לקרוא"), ובן הארץ יבין מעצמו ויעשה את המלאכה עבורו. באופן ספציפי לגבי מעלית ומכונית, יש לשים לב לנקודות נוספות: לגבי מעלית: בשעת הכניסה למעלית יש להקפיד להיכנס לפני שהדלתות מתחילות להיסגר, כדי שלא לגרום לפתיחת הדלת. מי שמחמיר שלא להשתמש ב"מעלית שבת" (ומקפיד בכך אפילו ביום טוב שני), אינו יכול להשתמש במעלית על סמך היתר זה, משום שלדעה המחמירה ב"מעלית שבת" עצם השימוש במעלית אסור (משום שהוא משפיע על הזרם), גם אם היא הופעלה באופן אוטומטי או על ידי יהודי שמותר לו להפעילה. לגבי נסיעה במכונית: פתיחת הדלתות מדליקה בדרך כלל נורות, ולפיכך בן חו"ל לא יפתח את הדלתות בעצמו, אלא בן הארץ יפתח עבורו. וכמובן, ההיתר לנסיעה במכונית הוא רק בתוך העיר או בתחום שבת הסמוך לה, ולא ביציאה מחוץ לתחום. מקורות (לגבי השאלה העקרונית): שערי תשובה סימן תצ"ו אות ג'/ד'. שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ג סימן עג, וחלק ד סימן קה. שולחן שלמה הל' יו"ט סימן תצ"ו, ג, אות יב,יב, והערה נג. שו"ת מנחת יצחק חלק ז סימן לד-לה. פסקי תשובות תצ"ו, כח. פניני הלכה מועדים ט', ט.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il