שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • שאלות כלליות

קריאת קומיקס בשבת

undefined

כולל הלכה בית אל

ה מרחשון תשע"ו
שאלה
שלום שמעתי שאסור לקרוא ספרי קומיקס בשבת משום שטרי הדיוטות, ולכאורה לא שייך בזה מחיקה ולא עובדין דחול - למה לאסור? מה עוד שלא היה את זה בזמן חז"ל? ובכלל ספר קומיקס הגדרתו בלשון בני אדם כספר לכל דבר ועניין! תודה
תשובה
בס"ד שלום רב, פשט השו"ע שאכן אסור לקרוא קומיקס (או"ח ש"ז סעיפים ט"ו-ט"ז). גם כאשר לא שייך מחיקה, חז"ל גזרו על כל הדברים הכתובים שמא יבוא לקרוא גם בשטרי הדיוטות. איסור זה כולל גם ספרים וגם מה שלא היה בזמן חז"ל - כל דבר כתוב. אכן, כמה היתרים נאמרו בעניין: א. כמובן, שבכל דברי הקודש אין איסור כלל. לכן, אם הקומיקס הוא על סיפורי תנ"ך או כה עשו חכמינו, ואפילו סתם סיפורים המעוררים ליראת שמים - אין כל מניעה לקרוא אותם בשבת. ב. הרמ"א כתב שדבר הכתוב בלשון הקודש מותר לקרוא כיוון שאפשר ללמוד ממנו לשון הקודש. המחבר לא הביא היתר זה, לכן רק לאשכנזים היה מקום לסמוך על זה. אך נראה שאין לסמוך על היתר זה, שהרי היום ששפה זו מדוברת אצלנו, אין כמעט, אם בכלל, מה ללמוד מקריאה בעיתונים או ספרים, כך כתב הרב קרליץ. אבל לבני חו"ל שאינם בקיאים בלשון הקודש מותר. ג. יש פוסקים שכתבו שמותר לקרוא כאשר יש בדבר צורך הגוף, כגון לקרוא רכיבי מזון. וכן כאשר יצטער הרבה, או שצריך מנוחה ע"י קריאת עיתונים ובשבת זה הזמן שיש לו לכך. וכן מי שיתבטל ויבוא לידי שעמום ('שיגעון') וכד'. ד. כתב המג"א ע"פ שו"ע סימן ש"א (סעיף ב') שמותר לראות כל דבר שמתענג בו. לפי זה אפשר ללמד זכות על הקוראים בעיתונים וספרי חולין כשהם מתענגים בכך. וכך כתב בפניני הלכה. אך יש לדעת שהרבה פוסקים חלקו על המג"א. ה. ספרי חכמות כגון רפואה ומדעים השו"ע אסר ובמשנ"ב התיר. כל דבר שמצער, בין אם זה חדשות ובין אם זה דברי החורבן, וכן פרסומות כשמתעניין בקניה ודוחות כספיים - אין לקרוא אותם בשבת. בברכה, הרב שלמה בורנשטין
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il