שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • סדרי הדין והדיון

אשה כעורכת דין

undefined

הרה"ג יעקב אריאל

כ"ו אלול תשס"ב
שאלה
האם מותר לאשה לעבוד כעורכת דין?
תשובה
איני רואה הבדל בין איש לאשה בעריכת דין. אולם יש בעיה כללית בעריכת דין, בין לגברים בין לנשים, והיא שאלת הייצוג בערכאות ותביעות שאינן מוצדקות עפ"י המשפט העברי. ויש להתיעץ עם ת"ח המתמצא בבעיות אלו כיצד להיות עורך דין כשר גם עפ"י התורה. תשובת הרב זלמן מלמד