שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שומר ושואל

שאלה בדיני ממונות - נזק לחפץ שאול

undefined

הרב משה מאיר אבינר

ט מרחשון תשע"ו
שאלה
שאלתי משכן ביישוב עגלת משא לרגל מעבר דירה, אמנם שאלתי במקביל גם עגלה מקצועית טובה יותר ובה עשיתי את מירב השימוש, אולם גם בעגלה המדוברת עשיתי שימוש מסוים. בכל אופן, כשרציתי להשיב את העגלה ראינו שמשהו בה התפרק וכעת חלקי העגלה מתפרקים. לקחתי את העגלה חזרה ובחנתיה. ראיתי שאחד הברגים נעלם וכעת חלק מן ידית העגלה לא תפוס ועל כן היא מתפרקת. קניתי בורג תואם וחיברתיו וכעת העגלה לא מתפרקת. אמנם היא די מקרטעת כעת - ויש מצב טוב שהיא יותר מקרטעת משהיא קירטעה כששאלתי אותה (שכן היא לא היתה חדשה גם כששאלתיה) - אבל היא עובדת. שאלתי היא - לא נעים לי להשיב לו את העגלה כפי שהיא עכשיו. כי אני חושש שהיא ניזוקה במשך כל הענין הזה. הצעתי לשלם לו את מחירה של עגלה שכזו חדשה - 160 שח. הוא אמר שאינו רוצה לקחת מחיר מלא עבור מוצר שלא היה חדש כששאלתי אותו, ואמר שאשאל רב. זאת אני עושה. מהי ההלכה בענינינו? כמה עליי לשלם לשכני? תודה
תשובה
שלום וברכה: א) אם השתמשת בעלה בצורה נורמלית אתה פטור מלשלם. ב) אם הזקת את העגלה (הוצאת את הבורג או שהשתמשת שימוש שהעגלה לא מיועדת אליו) אתה חייב את ירידת הערך של העגלה. (ולא עגלה חדשה) מקור הדין: א).שולחן ערוך חושן משפט סימן שמ סעיף א: "השואל מחבירו... כל קלקול שאירע בה מחמת מלאכה ששאלה בשבילה, לא מבעיא אם הוכחשה מחמת מלאכה שהוא פטור, אלא אפילו מתה מחמת מלאכה, פטור; והוא שלא ישנה לעשות בה דבר אחר חוץ מהמלאכה ששאלה בשבילה; שאם שינה ועשה בה מלאכה אחרת חוץ מהמלאכה ששאלה בשבילה, אפילו היא קלה ממנה, תלינן דמחמת אותה מלאכה ששינה מתה. ואפילו באותה מלאכה עצמה אפשר לשנות, כגון ששאלה לחרוש, וחרש בה ביום ובלילה שלא כדרך כל הארץ". ב) שולחן ערוך חושן משפט סימן שפז סעיף א: "שמין למזיק בידו, כדרך ששמין לו אם הזיק ממונו. כיצד, הרי שהרג בהמת חבירו או שבר כליו, שמין כמה היתה הבהמה שוה וכמה הנבילה שוה, וכמה היה הכלי שוה והוא שלם וכמה שוה עתה, ומשלם הפחת לניזק עם הנבילה או הכלי השבור", בברכה: הרב משה מאיר אבינר
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il