שאל את הרב

  • הלכה
  • הנהגה בהם ועוד

אחסון תרופות בחדר שרותים

undefined

הרב עזריה אריאל

י"א מרחשון תשע"ו
שאלה
שלום רב יש לי שתי שאלות בנושא אוכל בשרותים- א. האם יש ישנה בעיה לאחסן את ארון התרופות בשרותים (מדין איסור הכנסת ואיחסון אוכל למקום טומאה) ? ב. בטיפת חלב ממליצים לתת לתינוקות ויטמין D וברזל פעם ביום - כדי לא לשכוח הם ממליצים לתת אותם במקלחת. המקלחת שלי היא עם שירותים. האם אפשר לתת אותם במקלחת או שעדיף שלא מכיוון שזה אוכל ועדיף לא לאכול בשרותים ? תודה רבה
תשובה
לשואלת, שלום! א. מותר לאחסן את ארון התרופות בשירותים, ולהעביר את התרופות בשירותים, בפרט בהנחה שהתרופות עטופות או מונחות בכלי סגור. ב. מכיוון שהנתינה במקלחת היא צורך ממשי ותורמת להקפדת יתר על מתן הויטמינים, ומאידך זהו לא אוכל של ממש, וגם עיקרו של החדר הוא מקלחת ולא שירותים - מותר. למנהג שלא להכניס מזון לשירותים או לאמבטיה אין מקורות מבוססים בגמרא ובפוסקים (מנחת יצחק ח"ג סי' סג), ואדרבה, יש מקורות בדברי חז"ל שמוכיחים שאין כל מניעה לשתות שם מים, או על כל פנים לשתות מים שהיו שם (למרות שבית המרחץ נחשב כמקום שבדרך כלל אינו ראוי לברכה והיוצא ממנו צריך נטילת ידיים), והפוסקים דנו רק כיצד לברך כששותה שם (ראו משנה ברורה סי' פד ס"ק ז). בבאר היטב (סי' ג סק"ב) כתב שאין לאכול בבית הכסא, קל וחומר מהאיסור לדבר שם. הוי אומר: זהו איסור מחמת דרך ארץ וצניעות, ולא משום שהאוכל נעשה בלתי ראוי (שו"ת 'תשובות והנהגות' ח"א סי' יא). וכאשר מדובר בתרופות סגורות, או לקיחת תרופות מחמת צורך כלשהו, אין כל מקום לחשש. ולשון שו"ת תשובות והנהגות הנ"ל: "נשאלתי באלו שמחזיקים רפואות בבית המרחץ שמשמש לבית הכסא, ובזה מלבד כל הנ"ל יש עוד כמה צדדין להתיר כהמנהג ולא לחשוש בזה אף לכתחילה: ראשית שהוא מר ואינו אוכל, ועוד שהוא מכוסה, ומדינא אין בזה אסור... וכן נהגו" (מקורות נוספים ב'פסקי תשובות' סי' קעא הערות 47 - 49). כמובן, גם העניין של דרך ארץ וצניעות באכילה בשירותים אינו שייך כלל בתינוקות הלוקחים תרופות.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il