שאל את הרב

  • הלכה
  • פסוקים ושם ה'

כתיבת שם ה’ - אל

undefined

הרב שמואל אריאל

שאלה
בהמשך לשאלה בעניין כתיבת שם אלקים, אני רוצה לשאול: מסברה הרי גם השם אל הוא אחד מהשמות שאינם נמחקים, ולכן לכאורה גם בו צריך להפריד בין האותיות א-ל, וכן בא-להים - עדיף להפריד בין הא-ל , ולא לכתוב אלקים ב-ק. האם סברתי נכונה?
תשובה
שלום וברכה! אם כותבים את השם "אל", אכן יש להפריד בין האותיות במקף. (כמובן דוקא כאשר הכוונה היא לשם ה', ולא כאשר כותבים את המילה "אל" במשמעות של חול, כמו "הלכתי אל פלוני".) וכן כאשר כותבים את המילה "אלהים", אז כבר כאשר כותבים את החלק הראשון, "אל", זה שם קודש ואסור למוחקו (שו"ע יו"ד רע"ו, י). אולם כאשר כותבים מילה שאינה שם קודש, כמו "אליעזר", אין קדושה באותיות "אל" שבתחילת המילה, ומותר למוחקן. ממילא, גם כאשר כותבים "אלקים" בק', הכוונה היא הרי שלא יהיה כאן שם קודש אלא כינוי בלבד, ולפיכך לא חלה קדושה גם על האותיות הראשונות. ממילא, אין צורך להפריד בין האותיות "אל" שבתחילת המילה. דהיינו שלמעשה אין הבדל אם כותבים "אלקים" או "א-להים" - בשני האופנים לא חלה קדושה על המילה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il