שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • סדר וניקיון

קיפול טלית בשבת וחג

undefined

כולל הלכה בית אל

ט"ז מרחשון תשע"ו
שאלה
האם מותר לקפל טלית בשבת או חג? כאשר יש חג ביום ראשון האם מותר לקפל בשבת? חג ביום שישי, האם מותר לקפל?
תשובה
בס"ד חכמים אסרו לקפל בגדים כיון שיש בזה תיקון הבגד, ורק במצב מסוים התירו (מפורט בשו"ע סימן ש"ב, ג'). ויש בטלית שלוש דעות למסקנה: א. יש המחמירים שלא לקבל כלל מפני איסור הקיפול וגם מפני שאינו מתכוון ללבוש אותה יותר בשבת ויש בזה הכנה לחול. ב. יש המקילים לגמרי כיוון שבימינו אין הקיפול משמעותי ומתקן הבגד כבימי קדם, שהיו מקפלים בגדים ע"י מכבש, ולכן מותר לקפל בגדים. ובטלית, אע"פ שאינו צריך אותה לשבת, אין בזה הכנה לחול כיון שמותר לסדר כל דבר שאי סידורו פוגע בכבוד שבת, כגון מיטה כאשר לא מתכוונים לישון יותר במשך השבת, וכך גם בטלית. וכן, יש לחשוש לכבוד הטלית שלא תהא מונחת בביזיון. . ג. רוב הפוסקים כותבים שמותר לקפל בגדים שלא כקיפולה הראשון, ולכן מותר לקפל טלית שלא כקפליה הרגילים. בפניני הלכה כתב שבטלית שלנו קשה בכל מקרה לקפל כקיפולה הראשון, ולכן לכו"ע מותר לקפל טלית כרגיל. להלכה אפשר לקפל טלית כרגיל בלי קשר אם אחרי שבת או לפניה יש חג או יום חול. הרב שלמה בורנשטין
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il