שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • הכותל והר הבית

עליה עם נעלים להר הבית

undefined

הרה"ג דוב ליאור

ב כסלו תשע"ו
שאלה
1) האם מותר לאדם לעלות להר הבית עם נעליים סינטטיות? 2) כאשר אני רואה אנשים שעולים להר הבית עם נעלי עור האם צריך להגיד להם שזה אסור או לשתוק כי מוטב שיהו שוגגים ולא מזידים? פעם הערתי למישהו והוא טען שזה מותר מדין כיבוש. 3) האם שייך לברך שהחיינו אדם שעלה פעם ראשונה להר הבית?
תשובה
1-2. תנעל את הנעלים שאתה נועל ביום כיפור. אין מקום להתיר מדין כיבוש. אם אנשים לא ישמעו לך, מוטב שלא להעיר. 3. לא.