שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • שאלות פרטיות בסוגיות שונות

חשיד אשבועתא לפירוש רש’’י

undefined

הרב חיים שרייבר

ל מרחשון תשע"ו
שאלה
רש’’י במסכת בבא מציעא דף ב עמוד א’ ד’’ה מקח וממכר כותב שבאני ארגתיה אין עושים יחלוקו משום שהוא וודאי רמאי. האם ניתן לדייק מכאן שלרש’’י חשיד אממונא חשיד אשבועתא או שאין ניתן לדייק מזה? (שאם ניתן לומר זאת אז קשה לי כי למה ביאר את המשנה לפי אביי בלבד ואיך לפי רש’’י המשנה תסדר עם רבי יוחנן שסובר שלא חשיד אשבועתא?) תודה
תשובה
שלום רש’’י סובר שכדי לעשות חלוקה חייבים לומר שאין כאן ודאי רמאי ועל כן סובר רש"י כאשר כל אחד טוען אני ארגתיה לא פוסקים יחלוקו אלא יהא מונח משום שיש כאן וודאי רמאי. (תוס' בתחילת עמ' ב' ד"ה אי חולק על דברי רש"י). עיין בדברי השטמ"ק שם בביאור נרחב יותר בשיטת רש"י. אין מקום לשבועה במקרה זה ואין להוכיח מכאן אם חשיד אממונא חשיד אשבועתא כיון שיש כאן ודאי רמאי ולא חשוד הוא לא יפרוש מהשבועה. יום טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il