שאל את הרב

  • הלכה
  • בבוקר

ללכת לפני נטילת ידיים

undefined

הרב חיים שרייבר

כ מרחשון תשע"ו
שאלה
האם עפ"י ההלכה אפשר ליטול ידים בתחום שהוא מחוץ ל-4 אמות? או שחובה לשים קערה עם מים ליד המיטה? ואם שמים קערה ליד המיטה- מותר להישתמש באותם מים לנטילה של עוד משהו? ויש הבדל לנשים בתחום הזה?
תשובה
שלום נכון וראוי להקפיד שלא ללכת יותר מארבע אמות לא נטילת ידיים, אך כשאין הדבר מתאפשר יטול ידיו בכל מקום אחר בבית. מים שהשתמשו בהם כבר לנטילת ידים לא ניתן להשתמש בהם שוב. מקורות והרחבה: לדעת החיד"א, הבן איש חי וה'משנה-ברורה' (מ"ב סי' א' ס"ק ב') יש להקפיד שלא ללכת יותר מארבע אמות לפני הנטילה. לעומתם ישנם פוסקים שמקילים, או משום שכל הבית נחשב כארבע אמות (שו"ת שבות יעקב חלק ג' סי' א') או משום שכיום רוח הטומאה שעל הידיים בטלה. ישנה מסורת מופלאה, הקשורה בגרף פוטוצקי, שהיה בן למשפחת אצילים בפולניה, וחפץ היה להצטרף לעם ישראל ולהתגייר. אך מכיוון שהדבר היה אסור באותם הימים, התגייר בסתר ועסק בתורה. לבסוף תפסוהו הנוצרים והציעו בפניו שתי אפשרויות: לחזור לנצרות או להישרף חי. גר הצדק בחר למות בשריפה ולקדש שם שמים ברבים. באותה שעה אמר הגאון מווילנא, שרוח הטומאה איבדה מכוחה, ובעיקר ניכר הדבר ברוח הטומאה של שחרית. ולכן תלמידי הגאון מווילנא אינם מקפידים שלא ללכת יותר מארבע אמות לפני הנטילה. לפי הזוהר יש ליטול ידיים סמוך למיטתו, כדי שלא להשהות על עצמו את רוח הטומאה. וכן הזהירו שלא ללכת יותר מארבע אמות לפני נטילת הידיים של שחרית. ולכן צריך להכין מים לפני השינה, ולהניחם ליד המיטה, כדי שמיד עם הקימה יוכל ליטול את ידיו (שע"ת א, ב). יום טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il