שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • בגדים וקשירה

הורדת תווית מבגד בשבת

undefined

כולל הלכה בית אל

כ"ג מרחשון תשע"ו
שאלה
שלום, במידה ויש לי בגד חדש שלא הסרתי ממנו את המדבקה ואת התווית, האם ניתן לעשות זאת בשבת? אשמח גם למקורות במידת האפשר. תודה רבה
תשובה
שלום וברכה. א. בגד שלא הוסרה ממנו התווית, בין אם התווית מודבקת על הבגד או מחוברת ע"י חוט, יש לקורעם קודם השבת. אך אם לא נעשה כן - אפשר לקורעם גם בשבת. ב. יש לשים לב שצריך להשליך את המדבקה מיד בהורדתה. כיוון שלאחר שהתנתקה מהבגד היא מוקצה. כל האמור הוא דווקא בתווית חיצונית שרגילים להוריד, אך בתווית פנימית שבבגד אסור. הרחבה ומקורות: בקריעת התווית יש לדון האם יש בה מלאכת "קורע" ומצאתי מספר סיבות להקל: א. במלאכת "קושר" והמלאכה ההפוכה לה "מתיר" ישנה הלכה שאם הקשר נעשה לזמן קצר ואינו קשר של אומן מותר לקושרו ולהתירו. דעת הרמ"א ס' שי"ז ס"ג שבמלאכת קורע יש גם כן דין זה, שאם האדם קורע תפירה שנתפרה לזמן קצר אין בזה איסור, רק שצריך שלא לעשות את זה בפני עם הארץ. אמנם, במקרה שלנו יש לעיין יותר שהרי אין לדעת כמה זמן הייתה התווית מודבקת לבגד במפעל בחנות וכו', אך מ"מ דעת בעל ספר "הלבוש" להקל גם בזה, שתפירה שנעשית עד שהצרכן יפרום אותה, גם אם ישאר זמן רב, נחשבת זמנית וארעית. ב. דעת הגר"ע יוסף ועוד אחרונים (ע' שמירת שבת שהלכתה פרק ט"ו הערה רעא) שאין במדבקה לבגד דין תפירה, שאין דרך שני החומרים להתחבר יחד, וממילא אין בזה גם כן איסור קורע. ג. בביאור הלכה בסימן ש"מ סעיף י"ג, כתב שייתכן שאין איסור קריעה אלא אם כן צריך לשני הדברים שקורע, וכאן אין הוא צריך למדבקה וזורקה מיד, ולפי דבריו ייתכן שקריעת התווית תהא מותרת. ד. בספר פסקי תשובות כתב עפ"י החזון איש שכאשר קורע בדרך קלקול והשחתת התפירה כמו כאן, יהיה מותר כמו שמותר לקרוע בכדי להגיע לאוכל. אמנם היתר זה מסובך יותר מכיוון שייתכן שהתירו בקריעה לאוכל כיוון שבדרך זאת מגיע לאוכל אך במקרה שלנו הרי אפשר לשים את הבגד אפילו שיש עליו תווית. ויש שחולקים על הנ"ל (שש"כ פרק ט"ו ס' פ"ה, אמנם בחוט פלסטיק התיר ג"כ), לכן כתבתי שעדיף לקרוע קודם השבת. ועוד, שגם המתירים כתבו שעדיף לקרוע קודם השבת. הרב ערן אסולין
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il