שאל את הרב

  • הלכה
  • סעודה

מה מברכים על סופגנייה?

undefined

הרה"ג דוב ליאור

ז טבת תשס"ה
שאלה
מרן השו"ע בס’ קסח’ סע’ יג’ כתב בזו הלשון: "אפילו דבר שבלילתו עבה אם בשלה או טגנה אין מברך עליה המוציא... ויש חולקין ואומרים שכל שתחילת העסה עבה, אפילו רככה אחר כך במים ועשאה סופגנין... מברך עליה המוציא. וירא שמים יצא ידי שניהם ולא יאכל אלא על ידי שיברך על לחם אחר תחילה". האם לבחורי ישיבה יש להמליץ להחמיר לאכול בתוך הסעודה סופגניות? מה נקרא ירא שמים לעניין זה?
תשובה
ירא שמים זה מי שרוצה לצאת ידי כל השיטות. אבל בעניין ברכת סופגניה, היות ולא נאפתה כלל רק טוגנה, התבשלה, בשמן עמוק, מה שאינו מאפה תנור לא נחשב לחם לעניין ברכת 'המוציא', על פי הפסוק בתוכחה 'ואפו עשר נשים לחמכם בתנור אחד' האפוי בתנור קרוי לחם. מקובל לפסוק שמה שבושל בשמן עמוק אינו 'המוציא'.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il