שאל את הרב

  • הלכה
  • שאלות כלליות בברכות

פת שחרית - דווקא בחמשת מיני דגן?

undefined

הרב עזריה אריאל

כ"ח מרחשון תשע"ו
שאלה
שלום וברכה, רציתי לדעת האם לפי המוזכר בגמרא שארוחת הבוקר חיונית. האם ההמלצה היא לאכול דווקא מיני דגן בארוחת הבוקר או האם ניתן לאכול גם פירות או ירקות ללא דגן? ישר כח ותזכו למצוות
תשובה
לשואל, שלום! עיקר העניין של פת שחרית אינו חיוב מדאורייתא או מדרבנן אלא עצה טובה (שבט הלוי ח"ד סי' טז). מדברי חז"ל (בבא מציעא קז ע"ב) נראה שהעיקר בפת שחרית הוא שנפש האדם מיושבת עליו ואינה מוטרדת בשעות הבוקר עד שיתפנה לסעודה ממשית. לפי זה כתב באשל אברהם (מבוצ'ץ', סי' קנה) ש"אין ספק" שאין זה משנה מה יאכל, ובלבד שתהיה "אכילה ושתיה שדעתו מפויסת בה עד זמן קביעות הסעודה". לפי זה, המושג "פת" הוא כינוי לסעודה, כי הייתה דרכם לאכול לחם. כדבריו ניתן להבין מהרמב"ם (הל' דעות פרק ד), שלא הזכיר בין המלצותיו אכילת לחם בדווקא. מסתבר, אם כן, שכל אחד צריך לשקול זאת על פי היכרותו את עצמו ועל פי סדר יומו. אולם בפרי מגדים (סי' קנה, משבצות זהב סק"א) כתב שצריך דווקא מיני דגן, לאו דווקא לחם אלא גם מיני מאפה אחרים ("פת הבאה בכיסנין") בשיעור כביצה, וכדבריו משמע מהמובא במגן אברהם שם סק"ג בשם המרדכי (ולדעתו מדובר על פת באיכות מאוד מוגדרת, עי"ש).